Društvo Geografski zavičajnik

BORIVOJEVA TABLA

GEOGRAFSKI ZAVIČAJNIK (46)

BORIVOJEVA TABLA

PITALICA

Niko ne zna ko je taj čovek. A čudan je, ne može biti čudniji. Pojavio se. Oglasio I nestao. Nije ušao ni u pravu priču. Postao je pitalica.

Šta se, u stvari, dogodilo!

Jednog dana, posle završetka Prvog svetskog rata, u kamenorezačku radionicu Frančeska Berbelje, koja se nalazila u čačanskoj Ciganmali, ušao je nepoznat čovek. Naručio je spomenploču. Priložio tekst. Odredio je tačno mesto gde će stajati ploča. Platio. U gotovom. I nestao.

Kamenorezac je izrezao ploču. Uklesao slova. To je bio najlakši deo posla koji je obavio u svojoj radionici.

Tek su ga čekale nevolje. Trebalo je da upasuje mermernu ploču u stenu visoko iznad druma, na putu Beograd – Ivanjica, mesto zvano Igumanova česma, na ulazu u malu Ovčar Banju, desna obala Zapadne Morave, u blizini gvozdenog mosta.

Čudno mesto. Ta stena. Visoka. A opet, lepo se vidi. I sa druma. I sa železničke pruge. I iz voza koji tutnji kanjonom Ovčara i Kablara.

I svak može da pročita, i sa druma i iz voza:

„Vekovima žuborom će Moravica pevati slavu srpskog oružja. 1912 – 1919. Borivoje.“

Ostala je pitalica: ko je Borivoje?“

Branko V. Radičević (Sujeverice i druge reči, Srpska književna zadruga, Beograd 1990)

Ostavite odgovor