O vršnjačkom nasilju iz različitih uglova

ВАСПИТНЕ ИЛИ ДИСЦИПЛИНСКЕ МЕРЕ ЗА НАСИЛНО ПОНАШАЊЕ

О ВРШЊАЧКОМ НАСИЉУ ИЗ РАЗЛИЧИТИХ УГЛОВА (15)

Опмене, укори разредних старешина, одељењских већа, директора, наставничких већа, предлози за искључивање или пребацивање у другу школу и раније су важили за непримерно и насилно понашање. Оне утичу и на оцену из владања, која од шестог разреда утиче на општи успех.

Закон о основама система образовања и васпитања, који доноси и прописе у борби против вршњачког насиља, доноси новину да ученик против кога је вођен дисциплински поступак може уписати другуи школу, али у исписници добија писмено упозорење о дисциплинском поступку. Превентиве ради, да се нежељено понашање не би поновило. Такође, ученику може бити прописан друштвено-користан, односно хуманитариан рад.

Прописана је и одговорност родитеља. Новчана казна за њих достиже и до 100 хиљада динара. Дата је и могућност оснивања општинских савета родитеља.

Могуће је спровести и дисциплински поступак против наставника. Плата им може бити смањена и до 20 одсто током три месеца за лакше повреде, или до 35 шест месеци за теже повреде. Уколико би наставник сам ударио ученика, могао би да остане без посла и лиценце за рад.

Члан 111 Закона јасно забрањује насиље, злостављање и занемаривање. Под насиљем се подразумева сваки облик једанпут учињеног или поновљеног вербалног или невербалног малтретирања, које има за последицу стварно или могуће угрожавање здравља, развоја и достојанства детета, ученика или одраслог човека.

Физичко насиље подразумева физичко кажњавање, а психичко повремено или трајно угрожавање менталног, емоционалног здравља и достојанства личности. Школа је дужна да одреди о каквом насиљу је реч. Према процедуре, потребно је узети изјаве од ученика, обавестити родитеље, донети закључке и предложити мере, а инспекција проверава да ли је све то обављено.

На трибини о вербалном насиљу “Не прљај језик”, коју је недавно организовала Градска библиотека ”Владислав Петковић Дис”, ученици чачанске Гимназије предочили су све законске мере за насилнике. Наш законодавни систем на ову негативну појаву предвиђа нулту меру толеранције.

Није на одмет и да родитељи знају да против њих могу бити покренути кривични и прекршајни поступцу ако њихова деца уништавају, преправљају или износе податке из евиденције коју школа води. Казне следе и уколико ученици преправљају и дописују оцене у дневник, уништавају или краду школску имовину, уносе и деле алкохол или наркотике, користе мобилне телефоне за варање при оцењивању, неоправдано изостају са наставе више од 25 часова, од чега више од 15 часова после писменог обавештавања родитеља.

ДУХОВНА ПОУКА

Не понеси се мудрошћу. Ни туђом, јер нијер твоја. Ни својом, јер чим си се понео, значи да је немаш много.

Владика Николај Велимировић

Оставите одговор