Aktuelno

GM: IZABRAN NOVI DIREKTOR JKP „GORWI MILANOVAC“

novi direktorSkupština opštine donela je rešenje o razrešenju dosadašnjeg direktora JKP „Gornji Milanovac“ Rajka Neškovića, a za vršioca dužnosti direktora JKP „Gornji Milanovac“ imenovan je Ivan Lazić.

Ivan Lazić je po zanimanju diplomirani ekonomista. Radno iskustvo sticao je u bankarskom sektoru. U periodu od 2003. do 2006. godine radio je na mestu savetnika za platni promet u „Alfa“ banci, a od 2006. do 2008. godine na mestu savetnika za stanovništvo. Od 2008. do 2010. godine radio je kao savetnik za privredu u Gornjem Milanovcu i Čačku, a 2010. godine imenovan je za direktora filijale „Alfa“ banke u Gorwem Milanovcu i taj posao obavljao je do 2016. godine, kada je postao regionalni direktor ove banke za centralnu i zapadnu Srbiju.

Od juna 2017. godine rukovodi JKP „Gornji Milanovac“.

Član je Skupštine i Upravnog odbora lovačkog udružewa „Vojvoda Milan Obrenović“.

 

Ostavite odgovor