Grad

ГМ: Одржана седница Општинског већа

У Великој сали Општине Горњи Милановац одржана је двадесет шеста седница  Општинског већа општине Горњи Милановац. На дневном реду нашло се двадесет тачака.

Након усвојеног записника са претходне седнице, чланови Општинског већа усвојили су Закључак о утврђивању предлога Одлуке о потврђивању Споразума о братимљењу између општине Горњи Милановац и града Пробиштип у Македонији и упутили га Скупштини општине на разматрање и усвајање. Председник општине Дејан Ковачевић и градоначелник Пробиштипа Тони Тоневски потписали су Споразум о братимљењу два града и сада је на локалним парламентима да тај Споразум потврде.

IMG_6953

Општинско веће донело је и Закључак о прихватању предлога Одлуке о усвајању измене Плана генералне регулације за насељено место Горњи Милановац „Горњи Милановац 2025“ и Закључак о прихватању предлога Одлуке о прибављању  катастрске парцеле број 40192/6, КО Горњи Милановац, у јавну својину општине Горњи Милановац и упутило их Скупштини општине на разматрање и усвајање.

„У питању је 5 хектара земљишта, на потезу између ЕКО бензинске пумпе и предузећа „Папир принт“, које је намењено за мању индустријску зону. Одлучили смо се за тај потез јер га можемо одмах ставити у функцију јер је потпуно инфраструктурно и комунално опремљен. Ми смо већ показали тај простор немачким инвеститорима који су долазили пре неки дан и они су задовољни тим простором. Постоји још један простор, у приватном власништву компаније „Градитељ“, који је такође погодан јер може одмах да се гради на њему“, истакао је председник општине.

Усвојене су и три тачке дневног реда које се односе на животиње и њихово држање. Усвојени су Закључак о прихватању предлога Одлуке о условима за држање домаћих животиња на територији општине, Закључак о прихватању предлога Одлуке о зоохигијени на територији општине и Закључак о прихватању предлога Програма контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине Горњи Милановац. Према речима шефа Канцеларије за заштиту животне средине Невене Обрадовић, новом Одлуком о зоохигијени предвиђено је да су власници дужни да у року од три дана пријаве изгубљеног пса или мачку, док је угинуће животиње неопходно пријавити у року од 24 часа. Програм контроле и смањења популације напуштених животиња на територији општине доноси се на основу Закона о добробити животиња и Закона о ветеринарству.

Једногласно је донет и  Закључак о прихватању предлога Одлуке о општим правилима кућног реда у стамбеним и стамбено-пословним зградама на територији општине Горњи  Милановац којом се, према речима председника општине, отварају врата за увођење професионалних управника зграда.

Општинско веће донело Закључак о прихватању предлога Одлуке о максималном броју запослених на неодређено време у органима општине Горњи Милановац, јавним предузећима и установама чији је оснивач општина Горњи Милановац за 2017. годину и упутило га Скупштини општине на разматрање и усвајање. Начелник Општинске управе истакао је да је Одлуком предвиђено укупно 491 запослен на неодређено време.

Већници су донели Закључак о утврђивању предлога  Решења о именовању председника и чланова Организационог одбора 14. Међународног бијенала уметности минијатуре. Предложено је да у Организационом одбору буду: заменица председника општине Јадранка Достанић, председник Скупштине општине Лазар Николић, директор Културног центра Драган Арсић, Радош Гачић, Бранка Вучићевић Вучковић, Миодраг Даниловић, Предраг Лошић и Весна Банашевић.

Усвојене су Измене и допуне финансијског плана и програма пословања за 2017. годину Јавног предузећа за изградњу општине Горњи Милановац измене и допуне програма пословања за 2017. годину ЈКП “Горњи Милановац“ Горњи Милановац.

„Након четрдесет дана на челу ЈКП „Горњи Милановац“ могу рећи да нисам затекао баш пријатну ситуацију, када је пословање ЈКП у питању. Анализом комплетне водоводне мреже и 48 базена за воду утврђено је да имамо 54% губитака воде. Одређени проценат се губи због старих инсталација али у великој мери су за овакво стање одговорни и они који су се нелегално прикључили на мрежу. У наредном периоду ћемо појачати контроле и сви нелегално прикључени на водовод ће бити искључени. На дан 30. 6. исказан је губитак у пословању у износу од 1.697.000,00 динара. Од 21. августа крећемо са уређивањем места на којима стоје контејнери и канте и са нашим суграђанима ћемо радити на враћању културе селектирања отпада. Ускоро следи наставак градње водовода за Рудник, на потезу Сврачковци – Мајдан. Од првог септембра почињу припреме за грејну сезону“, истакао је в.д. директора ЈКП „Горњи Милановац“ Иван Лазић.

Донето је Решење о давању сагласности на Статут установе „Спортско-рекреативни центар“ Горњи Милановац и упућено је Скупштини општине на разматрање и усвајање.

Општинско веће донело је Закључак о изради пројектне документације за Пројекат соларних  електрана на згради општине Горњи Милановац, згради Дома културе  и Спортској хали „Бреза“. Председник општине Дејан Ковачевић истакао је да је потребно што пре почети са увођењем обновљивих извора енергије у систем грејања јер је неопходно смањити трошкове грејања великих јавних објеката, а и на тај начин се позитивно утиче на животну средину.

Усвојен је Закључак о усвајању Записника Комисије за утврђивање основа и висине накнаде штете настале услед уједа и напада паса луталица, са седнице Комисије од 04. 08. 2017. године, као и Решења о промени апропријације и Решења о употреби средстава текуће и сталне буџетске резерве.

Оставите одговор