Aktuelno G.Milanovac

GM: USVOJEN REBALANS BUDŽETA OPŠTINE

Na sednici Skupštine Opštine Gornji Milanovac odbornici su doneli dve odluke kada je budžet u pitanju – odluku o završnom računu budžeta za 2016. godinu i odluku o izmenama i dopunama odluke o budžetu opštine za 2017. godinu.

rebalans budzeta– Višak koji se pojavio na završnom računu je deo neutrošenih sredstava, što u delu investicija, što u delu planiranih, a neutrošenih sredstava javnih preduzeća i ustanova koji su korisnici opštinskog budžeta. Ukupan višak je oko 207 miliona dinara. Najviše neisplaćenih sredstava je sa pozicije za gradwu Doma kulture, jer je u toku postupak dokazivawa koliko su stvarno koštali ti radovi. Prema izveštaju revizije, novac je trošen zakonski, postoji samo mala napomena revizora po pitawu sudskih sporova i mogućnosti da sve odjednom stigne na naplatu, ali se to neće dogoditi. Prethodno rukovodstvo je nemarom ili namerno dozvolilo pojedincima da ne plaćaju takse za zauzeće javne površine. U narednom periodu ćemo, uz konsultacije sa pravnom službom, videti kakve su mogućnosti da im retroaktivno naplatimo naknadu za sve vreme korišćenja. Svi oni ubiraju prihod koristeći javne površine, a izgovori da je zakup skup i tome slično nisu prihvatqivi. Niko ne može da se bogati na račun građana i buxeta Opštine – rekao j predsednik Opštine Dejan Kovačević, naglasivši da je zadovoljan odnosom prihoda i rashoda budžeta za prošlu godinu i pohvalio budžetske korisnike, iznoseći činjenicu da je više od 82 odsto izvršenje budžeta.

– Nadam se da će u ovoj godini biti još veće izvršenje. Krećemo užurbano sa investicijama i nadam se da ćemo do kraja građevinske sezone sve planirano uraditi. Rebalansom je najviše novca opredeljeno za investicije, oko 60 miliona i 50 miliona dinara za pribavljanje građevinskog zemljišta za industrijsku zonu, jer želimo da privučemo investitore. Nećemo pribavljati zemljište dok ne budemo imali jasno definisano koji investitor dolazi, jer ne želimo da kupujemo zemljište koje će stajati pusto, već želimo racionalno da raspolažemo sredstvima. Naravno, za sve je potrebno da i Skupština opštine da svoj sud i zauzme stav jer ćemo, kao i do sada, raditi po propisima – istakao je Kovačević.

 

Ostavite odgovor