Aktuelno Društvo

ДАНАС МЕЂУНАРОДНИ ДАН ЗАШТИТЕ ОД БУКЕ

Завод за јавно здравље Чачак је акредитована организација за мерење буке у животној средини и на Моравичком округу је једина овлашћена од стране Министарства заштите животне средине.
Појединачна мерења буке у животној средини врше се на захтев корисника, а на основу решења Iнспекције за заштиту животне средине, у коме се налажу мерења буке у складу са Законом о заштити од буке и другим важећим прописима.
Сваки правни субјекат (угоститељске радње, објекти производне и услужне делатности итд), који својом делатношћу користе машине и уређаје, који представљају потенцијалне изворе буке, су у обавези да мере и одреде ниво буке у животној средини, ради предузимања мера за заштиту од буке, а у циљу заштите здравља становништва.
Град Чачак обезбеђује систематско мерење буке на својој територији, како би се пратио ниво буке по зонама утврђеним Одлуком о мерама за заштиту од буке.
Завод за јавно здравље Чачак врши мониторинг буке у животној средини у Граду Чачку од 2011. године, а на основу годишњих Програма мониторинга буке, на 16 мерних места, у пет мерних интервала на сваком мерном месту (два дневна, један вечерњи и два ноћна интервала).
Од 2014. године, мониторинг буке у животној средини се врши и у Горњем Милановцу, на 12 мерних места у пет мерних интервала на сваком мерном месту (два дневна, један вечерњи и два ноћна интервала).
Анализе резултата мерења за подручје Града Чачка и за Општину Горњи Милановац се налазе на сајту Завода за јавно здравље Чачак – www.zdravljecacak.org .

Оставите одговор