Aktuelno Grad

Данас седница Градског већа

На програму:

cacak_logo1. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА РЕШЕЊА O ПРЕНОСУ НЕПОСРЕДНОМ ПОГОДБОМ, БЕЗ НАКНАДЕ, ПРАВА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ НА К.П. БР. 2138/4 КО ПРЕЉИНА, СА НОСИОЦА ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ГРАДА ЧАЧКА У ЈАВНУ СВОЈИНУ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ, РАДИ ИЗГРАДЊЕ ТРАФОСТАНИЦЕ НА ЛОКАЦИЈИ „ХИПОДРОМ“ У ПРЕЉИНИ

Известилац: Миленко Поповић, председник Комисије за грађевинско земљиште

2. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА НАРОДНИ МУЗЕЈ ЧАЧАК

Извстилац: Делфина Рајић, директор Народног музеја Чачак

3. УТВРЂИВАЊЕ ПРЕДЛОГА ОДЛУКЕ О ДАВАЊУ САГЛАСНОСТИ НА ОДЛУКУ О ИЗМЕНАМА И ДОПУНАМА СТАТУТА УСТАНОВЕ КУЛТУРЕ ОД НАЦИОНАЛНОГ ЗНАЧАЈА УМЕТНИЧКА ГАЛЕРИЈА „НАДЕЖДА ПЕТРОВИЋ“ ЧАЧАК

Известилац: Милица Петронијевић, директор Уметничке галерије „Надежда Петровић“ Чачак

4. ДАВАЊЕ МИШЉЕЊА НА ПРЕДЛОГ ПОСЛОВНИКА О РАДУ СКУПШТИНЕ ГРАДА ЧАЧКА

Известиоци: Бранка Павловић, председник Савета за статут, друге прописе и организацију и Мирослав Петковић, секретар Скупштине града

Оставите одговор