Aktuelno Kultura

Disovo proleće – konkursi

bPovodom 54. „Disovog proleća”, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” iz Čačka i Odbor „Disovog proleća” raspisuju konkurs za rukopis za prvu pesničku zbirku napisanu na srpskom jeziku, autora do 31 godine starosti. Autor dostavlja rukopis potpisan šifrom, u tri primerka, sa najmanje 30 pesama na srpskom jeziku. Rešenje šifre treba poslati u posebnom kovertu uz rukopis. Autoru najboljeg rukopisa, po odluci tročlanog stručnog žirija, pripada plaketa „Mladi Dis” i pravo da mu Biblioteka objavi prvu pesničku knjigu u ediciji „Tokovi”.

Konkurs za Nagradu „Mladi Dis” je otvoren  do 13. aprila 2017. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 22. maja 2016. godine.

Rukopisi se ne vraćaju.

Nagrada „Mladi Dis” autoru najboljeg pesničkog rukopisa biće dodeljena 26. maja 2017. godine u Čačku na završnoj svečanosti 54. „Disovog proleća”.

Rukopise slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs”.

Konkurs za esej o Disovom stvaralaštvu

Povodom 54. „Disovog proleća”, Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis” iz Čačka i Odbor „Disovog proleća” raspisuju Konkurs za esej o pesniku Vladislavu Petkoviću Disu i njegovom stvaralaštvu. Pravo učešća imaju mladi književni kritičari, studenti, postdiplomci i učenici. Radovi se potpisuju šifrom i šalju u tri primerka. Rešenje šifre se dostavlja u posebnom kovertu uz rukopis. Tročlani stručni žiri će odabrati tri najbolja rada čije autore Biblioteka novčano nagrađuje.

Konkurs za esej o Disu je otvoren  do 13. aprila 2017. godine.

Rezultati konkursa biće objavljeni najkasnije do 22. maja 2016. godine.

Rukopisi se ne vraćaju.

Nagrade najboljim esejistima biće dodeljene 26. maja 2017. godine u Čačku na završnoj svečanosti 54. „Disovog proleća”.

Rukopise slati na adresu: Gradska biblioteka „Vladislav Petković Dis”, Gospodar Jovanova 6, 32000 Čačak, sa naznakom „za konkurs”.

Ostavite odgovor