Aktuelno

ИСТЕКАО РОК ЗА РЕГИСТРАЦИЈУ СТАМБЕНИХ ЗАЈЕДНИЦА

Законски рок за регистрацију стамбених заједница истекао је 12. јануара. Према подацима Градске стамбене агенције, процењује се да у Чачку има око 500 стамбених заједница, али је до сада регистровано само 75 стамбених заједница, док се њих 117 налази у поступку обраде. Упркос чињеници да рок за регистрацију стамбених заједница истекао,грађани свакодневно долазе у просторије Агенције, како би што пре испоштовали одредбе новог Закона о становању и одржавању зграда.

Како наводи Милан Драшкић, директор Градске стамбене агенције, Градска управа за инспекцијски надзор ће почетком наредне седмице покренути поступак контроле да ли су станари зграда обавили регистрацију стамбених заједница и именовали управнике зграда. За стамбене заједнице, које нису испоштовале предвиђену процедуре, биће донета решења да се у неком разумном року отклоне уочени недостаци. Уколико се и након тога станари оглуше о закључке Комуналне инспекције, Град Чачак ће бити у обавези да у таквим зградама уведе привремене мере и наметне принудне професионалне управнике.

– Већ на наредној седници локалног парламента биће усвојена одговарајућа скупштинска одлука, којом ће бити дефинисана цена ангажовања будућих наметнутих принудних управника коју плаћају власници станова, али и минимални износи који ће се на месечном нивоу издвајати по основу текућег, односно инвестиционог одржавања у стамбеним заједницама на територији Града Чачка – истиче Драшкић.

Према речима Драшкића, Град Чачак се тренутно не може похвалити великим бројем професионалних управника зграда, који су стекли лиценцу код Привредне коморе Србије (ПКС).

– Тренутно имамо само пет лиценцираних професионалних управника зграда, али у обавези сам да истакнем да лиценца коју издаје ПКС важи на територији читаве републике. Уколико се испостави да постојећи број професионалних управника, са којим тренутно располажемо у Чачку,

не може да задовољи потребе, увек постоји могућност ангажовања лица са лиценцом са подручја суседних општина и градова – наводи Драшкић и додаје да је у Београду завршен нови циклус обуке за професионалне управнике зграда, тако да се очекује издавање нових лиценци за обављање овог посла. Међу полазницима који су похађали обуку налазе се и Чачани.

У Градској стамбеној агенцији очекују да ће у другој половини јануара пристићи велики број захтева за регистрацију стамбених заједница.

В. С.

 

Оставите одговор