Kultura

Настављена дигитализација фабричких листова

Након дигитализованих фабричких листова које су објављивале успешне чачанске радне организације из друге половине 20. века (Компанија „Слобода“, Фабрика резног алата и „Аутопревоз“), Градска библиотека „Владислав Петковић Дис“ наставила је да прави дигиталне копије листова других успешних привредних субјеката града Чачка и да их трајно чува у Завичајном одељењу.

Прво је дигитализован лист „ЦЕР“ (Лист радног колектива фабрике термотехничких уређаја и монтажа) који је излазио на шест или осам страна, а чијих је сто бројева скенирано у Центру за дигитализацију чачанске Библиотеке (почевши од првог броја из октобра 1975. године). Резултати фабрике и њених запослених, укупни приходи, извештаји о пословању, признања најбољим радницима у различитим областима итд. биле су углавном вести које је једном месечно доносио лист „ЦЕР“. Овој колекцији недостају бројеви 56, 59, 60,74, 77, 78, 85, 89, 97, 98, 104, 105, 109-113, 119, 131, 137-138, 146-149, 152 и 166.

У Центру за дигитализацију скениран је и месечник „Морава“ (Информативни лист угоститељског предузећа Морава). Овај лист је први пут објављен за Дан Републике, 29. новембра 1973, а гл. и одговорни уредник био је Душан Кокотовић. „Покрећући овај лист, Угоститељско предузеће „Морава“ има намеру да учини доступним сваком члану колектива да буде правилно и благовремено информисан о свим битним питањима која су везана за живот и рад предузећа. Правовремено информисање омогућује радним људима не само да се упознају са одлукама самоуправних тела и органа, већ да својим активним учешћем, мишљењима и предлозима допринесу јачању самоуправљања, а тиме и напретку колектива у целини“, каже се у уводнику.  На осам до десет страна лист доноси новости из свих „Моравиних“ објеката, али и веома занимљиве појединости из историје чачанског угоститељства, вести са радничких спортских игара, а места је било и за поетски кутак и укрштене речи. Своју дигиталну копију је добило 128 бројева, а бројеви 53, 87, 91, 100, 105, 126, 129, 131, 135 недостају.

Фабрички лист колектива грађевинског предузећа „Хидроградња“ излазио је углавном месечно на шест до дванаест страна, а први број објављен је јануара 1966. Иновације у грађевинарству, рекреација и спорт, шаховски проблеми и шаљива страна су уз представљене резултате рада фабрике „Хидроградња“ Чачак чиниле окосницу овог месечника. Библиотека је дигитализовала 134 броја, а недостају бројеви 1-7, 9 и 12 из 1966. године, бројеви 15,16,19 из 1967. године, бројеви 20-24 из 1968. и 1969. године, број 1 из 1973. год, број 4 из 1974 . год, број 24 из 1975. год, број 31 из 1977. год,  број 37, 42 из 1978. год, бројеви 54, 55, 57, 58, 59, 60 из 1980. год, број 62 из 1981. год, целе 1982. и 198. год. Из 1984. године недостају бројеви до броја 88 и број 91. Из 1985. године недостају бројеви 95, 101, а из 1987. године број 113. Из 1988. год. број 121, из 1989. год. број 131, а из 1990. и 1991. год. бројеви 138-140.

У наредном периоду Центар за дигитализацију чачанске Библиотеке планира дигиталну обраду фабричких листова предузећа „Партизан“ и „Литопапир“ из Чачка, а све суграђане који поседују наведене недостајуће бројеве листова „ЦЕР“, „Морава“ и „Хидроградња“ љубазно моли да их доставе на скенирање и трајно чување.

 

Izvor: Gradska biblioteka

Оставите одговор