Aktuelno

ОГЛАС – ПРОЦЕНА УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

На основу  чл. 25. став 1.  и 2., а у вези са чл. 29. став 1. и 3. Закона о процени утицаја  на

животну средину („Сл. гласник РС“ 135/04, 36/09), даје следеће

О Б А В Е Ш Т Е Њ Е

Обавештава се јавност и заинтересовани органи и организације да је овај орган  донео Решење о давању сагласности на Студију о процени утицаја на животну средину пројекта експлоатације кречњака као ТГК из лежишта „Збориште“ код Гуче, на катасатским парцелама бр. 2357/1,2357/2, 2357/3, 2358, 2359, 2360/1, 2360/2, 2361, 2362/1, 2362/2, 2363/1, 2363/2, 2363/3, 2363/4, 2363/5, 2364/1, 2364/2, 2364/3, 2364/4, 2364/5, 2364/6, 2365, 2373, 2374/1, 2374/2, 2375, 2376, 2377/1, 2377/2, 2378, 2379, 2380 и 2381 све у КО Рти и 67/1 у КО Пшаник.  – ,,Страњанци“ д.о.о. село Живица код Лучана.

Увид у донето Решење може се извршити у просторијама Министарства заштите животне средине у  Београду, Омладинских бригада 1, Нови Београд, канцеларија 428, сваког радног дана од 11-14 часова и на вебсајту министарства  http://www.ekologija.gov.rs/obavestenja/procena-uticaja-na-zivotnu-sredinu/ у року од 20 дана од дана објављивања овог обавештења.

Против овог Решења није допуштена жалба. Носилац пројекта и заинтересована јавност могу покренути управни спор подношењем тужбе надлежном суду у року од 30 дана од дана пријема овог решења, односно од дана објављивања у средствима информисања.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.