Društvo

ОДРЖАНА ТРИБИНА “ЗАЈЕДНО ЗА ДЕЦУ ЧАЧКА” НАМЕЊЕНА РОДИТЕЉИМА / СТАРАТЕЉИМА

РАЗУМЕВАЊЕ, ПОШТОВАЊЕ И ПРИХВАТАЊЕ РАЗЛИЧИТОСТИ

Трибина “Заједно за децу Чачка”, која је надавно одржана у вртићу “Мали капетан”, у организацији Предшколске установе “Моје детињство” и Центра за психолошку и дефектолошку помоћ и едукацију “Раскршћа”, била је посвећена значају укључивања деце из осетљивих категорија у предшколско и рано школско образовање. Ова трибина је реализована у оквиру истоименог пројекта “Заједно за децу Чачка”, којим је планирано да се промовише разумевање, поштовање и прихватање различитости у раду са децом предшколског и млађег школског узраста и њиховим родитељима, односно старатељима.

– Активностима у оквиру овог пројекта желимо да упознамо јавност о значају предшколског васпитања и образовања за сву децу, а посебно за децу из осетљивих група. Разумевање потребе за друштвеном и образовном инклузијом на локалном и националном нивоу допринеће бољој подршци деце овог узраста. Ова трибина је била намељена роитељима деце из осетљивих категорија, на пример, где су родитељи оштећеног слуха, деца ромске популације, деца на хранитељству… Деца из осетљивих група имају посебне добити од раног укључивања у предшколско васпитање и образовање и у нашој установи имају приоритет приликом уписа у вртић. Кроз активности кампање за повећање обухвата деце из осетљивих група припремним предшколским програмом, наша установа у сарадњи са другим установама и удружењима фокусирана је на повећање обухвата и редовности похађања програма – рекла је Љиљана Радовановић, педагог у ПУ “Моје детињство”.

Циљ трибине је био да родитељи добију информације о законској регулативи, правима из области социјалне и здравствене заштите, као и развојним специфичностима деце овог узраста. О додатној образовној, здравственој и социјалној подршци детету и ученику говорила је Марија Вуловић, психолог и стални члан Интерресорне комисије Града Чачка, о нормама развоја говора и најчешћим говорним поремећајима деце раног узраста – Марија Ђукић, логопед, а о психичким развојним поремећајима код деце раног узраста и како им можемо помоћи – Јасмина Кандић Шипетић, психолог.

Према речима психолога Марије Вуловић, покретање поступка процене потребе за додатном подршком може бити на иницијативу родитеља, на предлог образовно-васпитне установе, или по службеној дужности.

– Потом следе различите посете, разговори и методе процене потребе за додатном подршком, анализа документације и тимско доношење индивидуалног плана подршке детету, како би на најбољи начин остварили циљ, а то је развој и друштвена укљученост сваког детета. У Интерреосрну комисију су укључена три ресора: здравство, образовање и социјална заштита, а од ове године, поред лекара, социјалног радника и психолога, је и дефектолог, као стални члан. Најчешћи видови додатне подршке су: одлагање поласка детета у први разред, субвенционисање трошкова боравка у предшколским установама, право на личног пратиоца, право на индивидуални образовни план са измењеним стандардима и исходима, прилагођавање детету, право на увећање дечјег додатка, или додатка за туђу негу и помоћ, превоз, додатна средства, учила… – наводи Марија Вуловић.

Пројекат “Заједно за децу” реализује се у још пет предшколских установа у нашој земљи, уз подршку Фондације за отворено друштво, Педагошког друштва Србије и Центра за интерактивну педагогију (ЦИП).

Н. Р.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.