G.Milanovac

Пензионерске картице за најстарије Милановчане

Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање започело је са расподелом пензионерских картица свим корисницима на територији општине Горњи Милановац.

Картице се могу преузети сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова у испостави Републичког Фонда за пензијско и инвалидско осигурање у улици Тихомира Матијевића број 3.

Пензионерске картице Фонд израђује за све пензионере који су право на пензију остварили у Републици Србији. Овом картицом доказује се статус корисника и омогућава се пензионерима да на законит, истоветан, сигуран и валидан начин доказују свој статус, уз лични индентификациони документ.

Због великог броја корисника, израда и расподела пензионерских картица вршиће се сукцесивно, са коначним циљем да сваки пензионер добије картицу на своје име, а Републички фонд за пензијско и инвалидско осигурање гарантује тачност података.

 

КАБИНЕТ ПРЕДСЕДНИКА ОПШТИНЕ

Оставите одговор