Aktuelno

Писмо Савета МЗ Прељина

ЗАВОДУ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ ЧАЧАК

На основу донете одлуке на хитној седници Савета месне заједнице Прељина, оджаној телефонским путем због помора рибе у рекама  Дичини и Чемерници, које теку кроз територију месне заједнице Прељина, а у истим се купају деца, пеца риба и вода служи за заливање воћа и поврћа

ЗАХТЕВАМО

Хитан извештај Завода за јавно здравље Чачак о загађивачу који је изазвао помор рибе, као и о :

 • хемијском саставу узорака
 • биолошком налазу узорака
 • о броју узорака
 • местима узорковања
 • о предузетим превентивним мерама до данас

На  основу Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја, тражимо и извештај о обавештавању надлежних органа о догађају (којим је инспекцијама упућен : еколошким, водопривредним, комуналним, сектору за ванредне ситуације; институцијама градским, регионалним, републичким), и њихов одговор на достављену информацију.

Захтевамо ХИТНО  обавештавање становништва о опасности која им прети од загађене воде река Деспотовице, Дичине, Чемернице и Западне Мораве, низводно од колектора и постројења  за пречишћавање отпадних вода на територији општине Горњи Милановац.

Достављено:

 • Заводу за јавно здравље Чачак
 • Министарству здравља РС
 • Министартву пољопривреде, шумарства и водопривреде
 • Министарству екологије
 • Инспекцији за водопривреду Моравичког округа
 • Инспекцији за заштиту животне средине града Чачка
 • Комуналној инспекцији града Чачка
 • Руководиоцу групе за безбедност града Чачка, Братиславу Зечевићу

Савет месне заједнице Прељина

 

 

Оставите одговор