Grad Uncategorized

ПЛАНОВИ ЈАВНО КОМУНАЛНОГ ПРЕДУЗЕЋЕ ЗА ГРЕЈАЊЕ “ЧАЧАК”

Основни циљеви ЈКП за грејање “Чачак” су уредно снабдевање купаца топлотном енергијом, развијање комуналне структуре и обезбеђивање заштите животне средине. Према речима директора Данка Ћаловића, основни правци даљег развоја предузећа су повећање енергетске ефикасности, повезивање свих топлотних извора и подстаница у јединствен диспечерски центар, праћење развоја мреже нових корисника и стварање услова да сваки корисник услуга грејања одређује сопствену потрошњу.

– Јавно комунално предузеће за грејање “Чачак” је у последњој деценији знатно променило начин пословања. Од јавног предузећа, које је у свом власништву имало само један топлотни извор, створен је амбијент рада у којем су изграђена три велика топлотна извора. Изграђена постројења обезбеђују основну делатност предузећа и имају изузетно висок степен корисности, раде потпуно аутоматски са применама мера енергетске ефикасности и заштите животне средине, што је довело до великог смањења утрошка примарног горива. Изгашене су четири велике блоковске котларнице на мазут, бројне мале котларнице на мазут и лож уље и пет котларница на угаљ у самом центру града. Укупно је у протеклом периоду угашено 25 котларница, које су претворене у ефикасне топлотне подстанице – подсећа директор ЈКП за грејање “Чачак” Данко Ћаловић.

Директор наглашава да је најзначајнија визија предузећа смањење енергетских губитака на дистрибутивној мрежи система даљинског грејања, који је на неким деловима система достизао 20 одсто од произведене количине топлотне енергије. Заменом дотрајале мреже биће повећана енергетска ефикасност целог система и знатно смањена примарна потрошња топлотне енергије.

Информациона технологија, иако можда најнапреднија међу јавним предузећима, још увек није на задовољавајућем нивоу, сматра директор. У наредном периоду планирана је набавка мањег броја СЦАДА уређаја за даљинско управљање и надзор сиситема грејања, чији ће се рад пратити и на основу резултата планирати увођење овог сиситема на целој територији града.

Планом и програмом пословања предузећа, по основу свих прихода и расхода, предвиђен је добитак у износу од 8.200.000 динара. Ћаловић подсећа да су пословни приходи планирани у износу од 531.100.000 динара и већи за 2,92 одсто, у односу на процену остварења прихода за 2017. годину. Пословни расходи су планирани у износу од 514.336.596 динара и већи за 6,56 одсто, него за 2017.

План рада у 2018. обухвата нове инвестиције, инвестиционо и текуће одржавање, као и план службе припреме пројектовања и надзора. Инвестициона улагања и инвестиционо одржавање спроводе се из сопствених средстава и донација.

– У овој години је планирана изградња и проширење капацитета вреловода до објеката који су у изградњи и који ће бити прикључени на систем грејања Града Чачка, у улицама Светог Саве, Епископа Никифора Максимовића, Синђелићевој, Коче Анђелковића… Иначе, укупна дужина вреловодне и топловодне мреже ЈКП за грејање “Чачак” износи око 28 километара. У топлани “Qубић кеј”, због техничке застарелости горионика произведених 1998. године, неопходно их је заменити новом генерацијом. Реконструкцијом пумпне станице у топлани “Шумадија” на бази хидрауличког прорачуна вреловодне мреже, омогућило би се да “Шумадија” и “Градска топлана” буду два топлотна извора на једном систему даљинског грејања – објашњава Ћаловић, напомињући да је једна од активности, које се финансирају из сопствених и средстава буxета Града, повезивање на систем даљинског грејања објеката судова, тужилаштва, МУП-а и Парохијског дома.

Директор подсећа да је предузеће подигло кредит за ликвидност, односно да је 160 милиона динара пребачено ЈП “Србијагас” и да је ЈКП за грејање “Чачак” тренутно у претплати за гас.

– Покушавамо да на овај начин постигнемо нижу цену гаса и смањимо притисак на цену грејања. Циљ предузећа је да у будућности више никада не плати камату за кашњење у измиривању својих обавеза према ЈП “Србијагас”. Захваљујући кредитном задужењу, у току 2017. године остварена је уштеда (разлика између законске затезне камате коју би наше предузеће платило “Србијагасу” и камате банци за кредитна средства), у износу од 14,7 милиона динара.  Ове године је камата још повољнија. Поред 160 милиона за измирење обавеза за енергенте, одобрено је и седам милиона динара за револвинг кредит, односно за дозвољено прекорачење по динарском текућем рачуну. Ова финансијска интервенција одржава текућу ликвидност и истовремено смањује дуговања предузећа. Уколико наставимо оваквим темпом, имамо шансу да за две и по до три године у потпуности раздужимо предузеће – објашњава Ћаловић.

Према његовим речима, уколико не буде непредвиђених, драстичних промена околности, у овој години није планирано повећање цене услуге грејања.

– Наплата је веома добра. Захваљујем уредним платишама, и апелујем на остале кориснике грејања који нису измирили рачуне да их уколико могу плате, или, ако не могу, да дођу у предузеће да се договоримо о начину плаћања – истакао је директор Ћаловић.

Током ове зиме менаxмент предузећа углавном добија похвале грађана, јер су им станови топлији, него претходних година, а нема ни већих техничких проблема дистрибутивног система, захваљујући ефикасној припреми пре почетка грејне сезоне. Уколико је и било мањих интервенција, на старијим деловима мреже, завршене су у најкраћем року.

Н. Р.

Оставите одговор