Društvo

Семинари из области воћарства у Институту за воћарство Чачак

Први семинар 24. новембра 2017. године

Институт за воћарство, Чачак и Град Чачак у предстојећем периоду организују три семинара из области воћарства, у оквиру Едукативног програма који се реализује као подршка спровођењу политике пољопривредног развоја на територији Града Чачка. Едукативним програмом су предвиђене презентације прилагођене различитим циљним групама, стручна предавања и практичне радионице у лабораторијама Института, као и у демонстрационим засадима Института и код пољопривредних произвођача. Циљне групе у оквиру програма су ученици основних и средњих школа, произвођачи/воћари и удружења воћара, као и различите групе становништва којима воћарство представља додатну делатност.

Предстојећи семинари из области воћарства, намењени су произвођачима континенталних врста воћака и организоваће се 24. новембра, 01. децембра и 08. децембра 2017. гoдинe, у Великој сали Институтa зa вoћaрствo, Чачак, са почетком у 10 часова.

На семинарима ће се дискутовати о актуелном сортименту и савременој технологији гајења јабучастих (јабука и дуња), коштичавих (шљива, кајсија, трешња и вишња), језграстих (орах и леска) и јагодастих (јагода, малина, купина, рибизла, боровница и аронија) врста воћака; правилној и контролисаној примени хранива; добијању производа више вредности применом савремених технолошких поступака.

На семинару планираном за 24. новембар 2017. године, дискутоваће се о актуелном сортименту и технологији гајења јабуке, дуње, ораха и леске, као и примени микробиолошких ђубрива у воћарству. После завршетка предавања, одржаће се радионица у оквиру које је планирана практична демонстрација савремених помотехничких мера код јабучастих врста воћака.

Други семинар, планиран 01. децембра 2017. године, обухватиће предавања посвећена актуелном сортименту и технологији гајења коштичавих врста воћака шљива, кајсија, трешња и вишња, као и добијању производа више вредности применом савремених технолошких поступака сушена шљива и шљивовица. После завршетка предавања, планирана је практична радионица у оквиру које ће се демонстрирати савремене помотехничке мере код коштичавих врста воћака.

Семинар посвећен јагодастим врстама воћака, планиран је 08. децембра 2017. године и конципиран тако да обухвата предавања посвећена актуелном сортименту и технологији гајења јагоде, малине, купине, рибизле, боровнице и ароније, као и исхрани различитих врста воћака.

Институт за воћарство, Чачак и Град Чачак пoзивaју прoизвoђaчe свих врста воћака, oнe кojи тeк нaмeрaвajу дa тo пoстaну, вoћaрe-aмaтeрe, кao и свe зaинтeрeсoвaнe дa присуствују семинарима, да разменимо искуства нa oбoстрaнo зaдoвoљствo и кoрист!

Оставите одговор