Geografski zavičajnik

СТАРА ЦРКВА У ИСТОЧНОМ КРАЈУ

ГЕОГРАФСКИ ЗАВИЧАЈНИК (28)

Тек у септембру 1834. године, значи 19 година после Боја на Љубићу, на Страцимирову задужбину враћен је крст.

Stari Cacak, Narodni muzej Cacak
Стари Чачак, Народни музеј Чачак

 

До тог периода главну чаршију, која се налазила око некадашњег Великог пијаца (данас градски трг), насељавали су Турци, док су Срби своје куће градили источно од овог дела. И управо у том источном крају, значи изван вароши, господар Јован Обреновић је после 1820. дао да се направи једна црква од дрвета, коју су после 1834. звали просто „Стара црква“. Према рукописним забелешкама Илије Кривачића, та црква је срушена 1878, „јер је била склона паду“.

Album starog Cacka.indd
Велика пијаца 1925. Албум старог Чачка, фото: Атеље „Симић“

 

(Д.С. Поповић, Историја чачанске гимназије 1837-1937, у Споменици чачанске реалне гимназије, Чачак, 1938; И. Кривачић, Забелешке знатнијих догађаја, под 1878.г.)

markica-geografski-zav-za-projekat (1)

 

Оставите одговор