Društvo

Тражимо посао за Вас

ПОСЛОДАВАЦ: Друштво за церебралну и дечију парализу Ивањица

АДРЕСА:  Ивањица, Венијамина Маринковића 6

Телефон: 060/662-39-79

E-mail: licnipratiocicacak@gmail.com

 Лице за контакт: Јелена Бугарчић

 

 

 

Назив посла: ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА       

Број тражених извршилаца: 5 (пет)

 

Образовање: најмање IV  степен стручне спреме, без обзира на занимање

 

Oпис посла: Као овлашћени пружалац услуге Лични пратилац детета на територији града Чачка, потребно је ангажовање особa погодних за рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом, који ће проћи акредитован програм обуке “Корак по корак”.

 

Врста запослења: одређено време

 

Место рада:  Чачак

 

НАПОМЕНА:

 

Друштво за церебралну и дечију парализу Ивањица је реализатор акредитованог програма обуке Лични пратилац детета “Корак по корак” одобрен од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Уверења о завршеној обуци издаје Републички завод за социјалну заштиту, која су важећа на нивоу Републике Србије.

 

 

Трајање конкурса: 15. 10. 2018.

Оставите одговор