Aktuelno Društvo

ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС

ПОСЛОДАВАЦ: Друштво за церебралну и дечију парализу Ивањица

АДРЕСА:  Ивањица, Венијамина Маринковића 6

Телефон: 060/662-39-79

E-mail: licnipratiocicacak@gmail.com

Лице за контакт: Јелена Бугарчић

Назив посла: ЛИЧНИ ПРАТИЛАЦ ДЕТЕТА НА ТЕРИТОРИЈИ ГРАДА ЧАЧКА

Број тражених извршилаца: 5 (пет)

Образовање: најмање IV  степен стручне спреме, без обзира на занимање

Oпис посла: Као овлашћени пружалац услуге Лични пратилац детета на територији града Чачка, потребно је ангажовање особa погодних за рад са децом са сметњама у развоју и инвалидитетом, који ће проћи акредитован програм обуке “Корак по корак”.

Врста запослења: одређено време

Место рада:  Чачак

НАПОМЕНА:

Друштво за церебралну и дечију парализу Ивањица је реализатор акредитованог програма обуке Лични пратилац детета “Корак по корак” одобрен од стране Министарства за рад, запошљавање, борачка и социјална питања. Уверења о завршеној обуци издаје Републички завод за социјалну заштиту, која су важећа на нивоу Републике Србије.

 

Трајање конкурса: 15. 10. 2018.

 

Оставите одговор