Aktuelno

Тражимо посао за вас

ПОСЛОДАВАЦ: ДОО „PS FASHION DESIGN“
АДРЕСА: ЧАЧАК, МИЛУТИНА МАНДИЋА ББ
E-mail: posao@ps.rs
Назив посла: ДИПЛОМИРАНИ ПРАВНИК
Број тражених извршилаца: 1 (један)

Опис посла: израда уговора по захтеву свих служби у компанији, израда свих правних аката у компанији, усаглашавање аката компаније, спровођење промена и отварање малопродајних објеката – АПР, израда документације за малопродајне објекте, израда документације везано за радни однос запослених, праћење промена и усклађивање, тумачење законских прописа у вези са пословањем компаније и давање правних мишљења, легализација објеката и спровођење свих других промена кроз службу за катастар непокретности за све непокретности које су у власништву компаније
Образовање: VII/1 степен стручне спреме, дипломирани правник
Радно искуство: минимум 3 године радног искуства у области радног законодавства
Посебна знања и вештине: познавање рада на рачунару (MS office), положен правосудни испит
Врста запослења: на одређено време од 3 месеца уз могућност заснивања радног односа на неодређено време
Место рада: Чачак
Заинтересовани кандидати могу послати своје радне биографије на емаил: posao@ps.rs
Трајање конкурса: 5. 10. 2017.

Оставите одговор