Aktuelno Društvo

ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС

ПОСЛОДАВАЦ:  ПР ГР „3М 032“

АДРЕСА:  Мојсиње

Телефон: 064/64-22-510

Лице за контакт: Милош Недељковић

E-mail: stovaristeprogon@gmail.com

Назив посла: ГРАЂЕВИНСКИ ТЕХНИЧАР

Број тражених извршилаца: 1 (један)

Образовање: IV степен стручне спреме, грађевински техничар

Радно искуство: 3 године радног искуства у струци

Врста запослења: привремени-повремени послови

Посебни услови: возачка дозвола „Б“ категорије

Место рада:  Мрчајевци

Трајање конкурса: 16. 6. 2018.

 

ПОСЛОДАВАЦ: УТП  „МОРАВА“ ДОО

АДРЕСА:  Рајићева 5-7, Чачак

Телефон: 032/333-991

E-mail: utpmorava@open.telekom.rs

Лице за контакт: Верица Костић

Назив посла:  ШАНКЕР

Број тражених извршилаца:  3 (три)

Образовање: III степен стручне спреме

Радно искуство: пожељно радно искуство на наведеним пословима

Врста запослења: на одређено време

Место рада: Чачак

Трајање конкурса: 15. 6. 2018.

 

ПОСЛОДАВАЦ: Пекара „ДУКАТ“

АДРЕСА:  Милана Јовановића, Чачак

Телефон: 065/839-76-07

Лице за контакт: Драгана Поледица

Назив посла: ВОЗАЧ

Број тражених извршилаца:1 (један)

Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме, возачка дозвола Б категорије

Радно искуство: без обзира на радно искуство

Опис посла: превоз хлеба

Врста запослења: на одређено време

Место рада: Чачак

Посебни услови: Теренски рад, обезбеђена исхрана

Трајање конкурса: 11. 7. 2018.

 

Оставите одговор