Aktuelno Društvo

ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС

ПОСЛОДАВАЦ: „ЛИТОПАПИР“ ДОО

АДРЕСА:  Хајдук Вељкова 52, Чачак

E-mail: pravnasluzba@litopapir.rs

Лице за контакт: Драгана Ђорђевић

Назив посла: ПОСЛОВОЂА

Број тражених извршилаца:  1 (један)

Образовање:од  IV до VI степена стручне спреме- пожељна техничка струка

Радно искуство: пожељно радно искуство на истим и сличним пословима

Врста запослења: на одређено време

Услови рада:  рад у сменама; добре организаторске способности, познавање технологије рада штампарских машина и машина за израду кеса

Место рада: Чачак

Назив посла: МЕНАЏЕР ПРОДАЈЕ

Број тражених извршилаца:  1 (један)

Образовање:пожељна економскаа струка али није неопходна

Радно искуство: небитно; траже се кандидати који имају амбицију да раде, да уче и да се даље усавршавају

Врста запослења: на одређено време

Услови рада:  рад у првој смени; добре организаторске способности

Место рада: Чачак

НАПОМЕНА:

Пријаве доставити лично на портирници ДОО „Литопапир“  Чачак, ул. Хајдук Вељкова 52 или електронски на адресу pravnasluzba@litopapir.rs са назнаком за које радно место се конкурише!

Трајање конкурса: 15. 9. 2018.

 

ПОСЛОДАВАЦ: ПУ „МИМИЛАНД“

АДРЕСА:  Кулиновачко поље потез 4 бр 105, Чачак

Телефон: 032/376-106

E-mail: mimiland032@yahoo.com

Лице за контакт: ВЕСНА КОЈИЋ

Назив посла: МЕДИЦИНСКА СЕСТРА – ВАСПИТАЧ

Број тражених извршилаца:  10 (десет)

Опис посла: медицинска сестра- васпитач

Образовање: IV степен стручне спреме – медицинска сестра- васпитач

Радно искуство: небитно; у обзир долазе и приправници

Врста запослења: на неодређено

Услови рада:  обезбеђена исхрана;  пробни рад месец дана

Место рада: Чачак

Назив посла: ВАСПИТАЧ

Број тражених извршилаца:  10 (десет)

Опис посла: васпитач

Образовање: VI или VII степен стручне спреме – васпитач

Радно искуство: небитно; у обзир долазе и приправници

Врста запослења: на неодређено

Услови рада:  обезбеђена исхрана;  пробни рад месец дана

Место рада: Чачак

Заинтересовани кандидати који испуњавају услове конкурса треба да пошаљу CV на E-mail: mimiland032@yahoo.com или поштом; могу да се јаве на тел:032/376-106 или да оду директно у просторије послодавца.

Предвиђено је и психолошко тестирање кандидата!

Трајање конкурса: 30. 9. 2018.

 

 

 

ПОСЛОДАВАЦ: „ПРОГРЕС ИНЖЕЊЕРИНГ“ ДОО

АДРЕСА:  Сајмиште бб, Чачак

Телефон: 032/355-105

E-mail: lj.sikora@progres-cacak.rs

Лице за контакт: Љубомир Сикора

Назив посла: МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР (ИНЖЕЊЕР ПРОЈЕКТАНТ)

Број тражених извршилаца: 1 (један)

Образовање: VI степен стручне спреме, машински инжењер

Радно искуство: без обзира на радно искуство

Посебна знања: возачка дозвола „Б“ категорије,  енглески језик -почетни ниво, цртање у програмском пакету „Solidworks“

Врста запослења: на неодређено време

Место рада: Чачак

Назив посла: МАШИНСКИ ТЕХНИЧАР

Број тражених извршилаца: 1 (један)

Образовање: IV степен стручне спреме, машински техничар

Радно искуство: без обзира на радно искуство

Посебна знања: енглески језик – почетни ниво, познавање рада на рачунару (програми за цртање)

Врста запослења: на неодређено време

Место рада: Чачак

Трајање конкурса: 31. 8. 2018.

 

ПОСЛОДАВАЦ: ДОО „ДОМИС ПЛУС“

АДРЕСА: Миоковци, Трбушани

Телефон: 032/5882-404

E-mail: finansije@domis.rs

Лице за контакт: Верица Ковачевић

Назив посла: ФАРБАР

Број тражених извршилаца:  2 (два)

Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме

Радно искуство: најмање 6 месеци радног искуства на пословима фарбара

Врста запослења: на одређено време

Остали услови: обезбеђен превоз и исхрана; по потреби рад на терену

Место рада: Миоковци

Трајање конкурса: 14. 9. 2018.

 

 

 

 

Оставите одговор