Grad

УРЕДНО СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЦИОНАЛНО ПОСЛОВАЊЕ

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “ВОДОВОД”

УРЕДНО СНАБДЕВАЊЕ ВОДОМ И РАЦИОНАЛНО ПОСЛОВАЊЕ

 Менаџмент ЈКП „Водовод“, као и неколико претходних година, планира да и у завршном обрачуну 2018. године искаже позитивне резултате и оствари добит од 23 милиона динара. Овогодишњи програм пословања предузећа урађен је у складу са законом и није предвиђено повећање цена услуга, наглашава на почетку разговора Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод”. Према његовим речима, 2017. је била “уредна”, када је реч о водоснабдевању и финансијском пословању, односно исказан је позитиван резултат, јер се процењује да је “Водовод” прошлу годину завршио са добити од 29 милиона динара:

– Овогодишњи приоритетни планови предузећа су уредно снабдевање водом доброг квалитета, како грађана, тако и потрошача из области привреде, и рационално пословање. Предузеће је ликвидно, тренутно нема проблема са измирењем обавеза према својим добављачима, као ни према ЈП “Рзав”. Али, ове резултате не бисмо постигли да није редовних платиша и добре сарадње са руководством Града Чачка и члановима (бившим и садашњим) Надзорног одбора.

Зоран Пантовић, директор ЈКП „Водовод”

– У 2017. години укупна дистрибуција воде била је 368 литара у секунди, са система “Рзав” 296, а из сопствене производње 72 л/с. У овој години планирамо, уз максимално ангажовање колега са “Рзава” и радника “Водовода”, да дистрибуција и производња воде задовоље све потребе грађана. Већу количину воде са система “Рзав” добијамо у зимским месецима, у јануару, фебруару и марту, а у јуну планирамо формирање акумулације, како бисмо могли да повећамо нашу сопствену производњу. Наша обавеза, а и водна дозвола нам налаже, да сопствени систем водоснабдевања, изворишта “Пријевор – Парменац” и “Бељина” одржавамо у режиму доброг санитарног стања, како би у летњим месецима могли више да користимо сопствену производњу – подсећа директор ЈКП “Водовод” Зоран Пантовић.

Поред основне делатности, дистрибуције и производње довољне количине воде, квалитетног и превентивног одржавања водоводне и канализационе мреже, предузеће и ове године планира извођачку делатност, али у смањеном обиму, због мањег броја запослених него раније и предстојеће реализације већ три закључена уговора.

– Приоритет ће бити да завршимо преузете обавезе и да квалитетно одржавамо водоводну и канализациону мрежу. Један уговор је закључен за месне заједнице “Вранићи, Милићевци, Соколићи и Горња Горевница”, други је у вези са изградњом система водоснабдевања “Бељина, Придворица, Паковраће, Парменац, Риђаге и Међувршје”, а трећи је о прикључењу дистрибутивне мреже “Кићановића врело” на систем водоснабдевања “Кукићи”. Вредност ова три уговора је око 14 милиона динара без ПДВ-а. У овој години се планира и прикључење МЗ “Трнава”, најниже висинске зоне, на градски систем. Створени су технички услови, а пороцес прикључења ће трајати неколико месеци. Такође, током ове године биће урађен и подсистем “Доња Трепча и Мојсиње” – наводи директор Пантовић.

Као и претходних година, на основу Одлуке о давању сагласности на програм буџетске помоћи, “Водовод” ће закључити уговор са Градом Чачком, односно добиће субвенцију за шест радника који одржавају и чувају брану “Парменац”.

Када је реч о инвестицијама, предузеће је прошле године инвестирало у набавку једног новог багера и два специјална возила, чија је укупна вредност око 35 милиона динара. И ове године менаџмент планира велике набавке, за шта је издвојен 61 милион динара. Највише средстава је планирано за хардверско-софтверско побољшање рачунарског центра, а биће набављена пумпна постројења, реконструисане црпне станице, замењени стари путнички аутомобили, ради квалитетног одржавања водоводне и канализационе мреже и дистрибуције довољне количине хигијенски исправне воде, што је основна делатност предузећа.

Један од апсолутних приоритета ове године, на основу одлуке руководства предузећа, као и сагласности оснивача, биће наплата потраживања, каже директор, при том захваљујући свим редовним платишама и апелујући на дужнике да редовно измирују обавезе, како би „Водовод“ могао да плаћа своје обавезе и фактуре ариљском произвођачу. Менаџмент предузећа планира да у директним контактима са свим купцима који дугују постигне договор о начину плаћања, односно да се тој групи потрошача понуди репрограм дуга.

– Наплата потраживања, како од грађана, тако и од привреде, представља једну од најважнијих обавеза „Водовода“. Наплата се, поред обавештења која шаљемо на кућну адресу, мора обезбедити и утужењима преко извршитеља. Позивамо потрошаче који дугују да са нашим службама постигну договор о начину плаћања, како би се избегли непотребни велики трошкови утужења. Трошкови извршитеља су изузетно високи, на које ми не можемо да утичемо, али ефекат је добар и њихова ажурност је на високом нивоу – истиче Зоран Пантовић, напомињући да је до сада закључено преко две и по хиљаде споразума.

Директор очекујемо да ће сарадња са компанијом “Слобода” бити добра, као и ранијих година, јер је реч о потрошачу који троши 50 одсто целокупне количине воде привреде:

– Компанија има велике фактуре, нема неких проблема, и захваљујући и уредном измиривању обавеза “Слободе”, наше предузеће може позитивно да послује. Обавезе према систему „Рзав“ прошле године су испуњене коректно и по договору, а то значи да је наше предузеће платило све текуће рачуне.

Н. Р.

НЕДОВОЉНО ЗАПОСЛЕНИХ ЗА КОМПЛИКОВАН СИСТЕМ

Један од ризика који може да утиче на ефикасност и оперативност предузећа је недовољан број запослених. У последњих неколико година “Водовод” је напустило 13 радника, у пензију су отишли финансијски директор, заменик шефа Службе за развој, лекар микробиолог, квалитетни водоинсталатери и багеристи. Према речима Пантовића, у условима повећаног обима посла, прикључења великог броја потрошача, компликованог читања, евентуално смањење броја запослених би могло да угрози обавезе и задатке предузећа.

– Заједно са нашим оснивачем морамо да побољшамо квалификациону старосну структуру запослених. О компликованом систему данас брине 164 радника. Да ли ћемо моћи са овако малим бројем људи да адекватно одговоримо на све веће захтеве? Забрињава и чињеница да је више од 50 одсто радника “Водовода” старије од 50 година. То је недопустиво за фирму која се бави извођачком делатношћу, одржавањем водоводне мреже, где су екипе на терену, где се читају водомери. Планирали смо да ове године запослимо једног багеристу и једног лекара микробиолога, и поново ћемо тражити сагласност од државе. Наш систем је све комликованији, све већи и разуђенији, а ми данас имамо мање од седам радника на 1.000 водомера – наглашава Зоран Пантовић.

Директор подсећа да се систем водоснабдевања састоји се од 49 резервоара и 1.000 километара водоводне и канализационе мреже. Предузеће опслужује 34.000 потрошача и чита и контролише око 25.000 водомера, а у исправном стању одржава 14 фекалних црпних станица.

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.