Obrazovanje

Факултет техничких наука у Чачку на мапи ПИСА испитивања

Међународни програм процене ученичких постигнућа PISA (Programme for International Student Assessment), који организује OECD, ове године се у Србији реализује пети пут у току априла и маја месеца, а под покровитељством Министарства просвете, науке и технолошког развоја. Први пут од када се код нас спроводи ПИСА испитивање формирају се регионални тимови који ће да координирају и пружају подршку школама обухваћеним испитивањем. 

На Факултету техничких наука је 27. марта 2018. године одржана обука регионалног тима за ПИСА испитивање на територији школских управа у окружењу. Учесници обуке су били изабрани студенти пете године Интегрисаних академских студија Техника и информатика – будући мастер професори технике и информатике, подржани члановима Катедре за педагошко-техничке науке. Обуку је обавила проф. др Драгица Павловић Бабић, национални менаџер ПИСА пројекта, с националним инструкторима. Задатак тима је да изврши обуку сарадника пројекта из школа, обезбеди ИТ подршку и спроведе тестирање.
Факултет техничких наука у Чачку је постао прва институција ван Београда на којој је формиран регионални тим за ПИСА испитивање.
http://pisa.rs/

Оставите одговор