Obrazovanje

ФТН ЧАЧАК –ДОБИТНИК ПОВЕЉЕ САВЕЗА ИНЖЕЊЕРА И ТЕХНИЧАРА СРБИЈЕ ПОВОДОМ ОБЕЛЕЖАВАЊА ЈУБИЛЕЈА 150 ГОДИНА СИТС

Свечана академија поводом обележавања великог јубилеја 150 година Савеза инжењера и техничара Србије одржана је 22. маја 2018. године у свечаној сали Грађевинског факултета Универзитета у Београду. Свечаној академији су поред представника министарстава, универзитета, факултета, института, музеја присуствовали представници инжењерских асоцијација из више земаља са којима СИТС сарађује, као и гости, сарадници СИТС и представници колективних чланица СИТС.
Учесницима Свечане академије обратили сусе министар за заштиту животне средине г-дин Горан Триван, државни секретар у Министарству рударства и енергетике г-дин Зоран Предић и ректор Универзитета у Београду, проф. др Иванка Поповић, којисуСавезу честиталивелики јубилеј.
Генерални секретар Европске федерације националних инжењерских удружења FEANI г-дин Dirk Bochar је у име те асоцијације, чији је Савез национална чланица, честитао јубилеј и упознао присутне са функционисањем Европске асоцијације, улогом коју националне асоцијације имају и плановима за наредни период.
Др ИгoрМарић, председник Савеза је у свом говору укратко упознао присутне са историјатом, најзначајнијим личностима које су биле повезане са Савезом у прошлости, као и местом и улогом коју Савез има данас и његовим активностима.
У оквиру Свечане академије извршена је и додела признања институцијама и појединцима који су значајно допринели развоју инжењерства и Савеза.
Поред Златних ИТ плакета, а поводом обележавања Јубилеја 150 година СИТС, додељене су и Повеље институцијамаи заслужнимпојединцимаза предани рад у развоју инжењерства и Савеза.
Институције којима је Повеља додељена на Свечаној академији:
· Машински факултет Универзитета у Београду
· Грађевински факултет Универзитета у Београду
· Рударско геолошки факултет Универзитета у Београду
· Технолошко металуршки факултет Универзитета у Београду
· Саобраћајни факултет Универзитета у Београду
· Електротехнички факултет Универзитета у Београду
· Технички факултет у Бору, Универзитета у Београду
· Факултет техничких наука Универзитета у Новом Саду
· Машински факултет Универзитета у Нишу
· Факултет за машинство и грађевинарство у Краљеву, Универзитета у Крагујевцу
· Факултет техничких наука у Чачку, Универзитета у Крагујевцу
Технолошки факултет Универзитета у Источном Сарајеву
· Привредна комора Србије
· Инжењерска комора Србије
· Инжењерска академија Србије
· Музеј „Никола Тесла“
· Институт за нуклеарне науке „Винча“
· Институт „Михајло Пупин“
· Саобраћајни институт ЦИП
· Институт за технологију нуклеарних и других минералних сировина
· Институт за хемију, технологију и металургију
· ИПИН Институт за примјењену геологију и водоинжењеринг из Бијељине
ENGINEERING CARD – ИНЖЕЊЕРСКА КАРТИЦА
Инжењерска картица је професионална картица која се издаје у складу са прописаним процедурама FEANI, на енглеском језику на добровољној основи и која важи 10 година, а на основу које се могу добити информације о појединцу инжењеру имаоцу картице, његовим квалификацијама стеченим кроз формално образовање и каснијим усавршавањима, као и радном искуству у виду Извода из Националног регистра инжењера. Имаоцу картице се на тај начин гарантује да су образовни програми које су завршили у складу са одговарајућим стандардима које је усвојио FEANI.
У складу са наведеним Приручником Савез је до сада успео да обезбеди сагласност 16 акредитованих техничких факултета у Србији, чијих преко 140 високообразовних програмa су пријављени за уврштавање у FEАNI Index.
http://www.sits.org.rs/textview.php?file=50.html

Оставите одговор