Geografski zavičajnik

CRNJANSKI O TRAGU KELTA U NAŠIM REKAMA

GEOGRAFSKI ZAVIČAJNIK (9)

CRNJANSKI O TRAGU KELTA U NAŠIM REKAMA

Još ponešto o Moravi

1 Jesen je mahala krilima...
Jesen je mahala krilima, foto: Slavuj

U „Čačanskim toponimima“, objavljenim u našem nedeljniku 1977. godine, čiji su autori novinar Miroslav Mile Mojsilović i književnik i novinar Radovan R. Marinković, navodi se da Morava nije samo reka.

„Čačani razlikuju pojmove: reka Zapadna Morava, a Morava – i širi pojas oko nje, priobalje. Dragačevci, i danas, kao i stara dokumenta, kazuju da „idu u Moravu“ ili „k Moravi“, ne misleći samo na reku, već i na naselja na njenoj obali, samim tim i – Čačak.“

Ima istraživača koji naziv Morava vezuju za keltsko poreklo, što su ukazali i neki naši čitaoci. Među zagovornicima da se u brojnim toponimima na teritoriji Srbije, kao i nekadašnje Jugoslavije, nalazi trag Kelta na ovim prostorima bio je i naš veliki pisac Miloš Crnjanski. („Britansko-balkanske veze: Veze u preistoriji“, Catena mundi Knj. 1/priredio Predrag R. Dragić Kijuk, Ibarske novosti Kraljevo; Matica Srba i iseljenika Srbije Beograd, 1992)

1 Crnjanski
Lutam, još, vitak, po mostovima tuđim, na mirisne reke priležem, pa ćutim, ali, pod vodama zavičaj već vidim, otkud pođoh, posut lišćem žutim i rasutim – Crnjanski, foto: Slavuj

„Trag Kelta, u imenima britanskih reka i ostrva, nije mnogo poznat u javnosti, ni na britanskim ostrvima, van krugova arheologa. Taj trag, međutim, zaslužuje pažnju i naših arheologa. Već samim tim da je, neverovatno, slavofon. To neće biti zasluga scriba srednjeg veka…

…Murev, Muravia, ovdašnja, u imenu slavenskih reka na više mesta. Murev je, na primer, utoka u Varar, već kod Ptolomeja. A Morava je zapisana tako u Češkoj već godine 822…

…Svakako da u imenima i naših i britanskih reka možda ima još starijeg sanskritskog korena, i sanskritskih veza (kao na primer: Arun, Cutch, Tamar, Kerka, Sutla, koje i danas još žive u Indiji), ali teško da je slavofonost keltskih i naših imena reka slučajna. Po mom mišljenju to su znaci preistorijskih dodira i veza…“

1 Panorama Ovcarsko kablarska klisura
Meandri Morave

I akademik prof. dr Ranka Kuić pisala je na ovu temu („Crveno i belo“, Glas srpski, Banja Luka, 2000).

Jedno belgijsko pleme (klan) zvalo se Klan Morna i tako se pominju u najstarijoj pesmi ciklusa o heroju FINN-u. Henri Huber pretpostavlja da su to možda bili Morini iz Pa-de-Kalea koji su i sami Belgijanci. U Vejlzu imamo dve reke: Moren i Morien. Iako su Latini imali reč mare za More, to ne znači da su Kelti od njih uzeli tu reč; Kelti su znali za pojam mora svakako još mnogo pre no što su se sreli sa Rimljanima. Na velšanskom, kornijskom i bretonskom, more se kaže MOR, a na irskom: muir. Postoje dva britanska imena: lično ime britanskog kralja – MORI morski kralj i pleme MORINI y Galiji; raširena je i upotreba *mori, *MORI za unutrašnje vode i reke: (MURTENERsko jezero u Švajcarskoj); zatim, VINDOMORA y Britaniji. Bio je i MORIDON y Španiji. U velšanskom rečniku imamo reč: nior-forwun – u značenju: vila brodarica. Postoji i imenica morgamais – u značenju: ušće. Imenica MORWYN znači – devojka, devica...

1 Moravske oci
Moravske oči, foto: Slavuj

Onda bi se moglo pretpostaviti da je ime reke Morave spoj keltskog sufiksa za reke: AVA i keltskog značenja imenice MOR; tako bi se moglo reći da je MORAVA spoj MOR plys AVA, gde je – ava sufiks za reku, a mor keltski prefiks za devojku. Dakle DEVOJKA-REKA.

MORRIGU, MORRIGAN je u Irskoj bila „kraljica duhova“ i BOGINJA RATA.

Ako prefiks u našoj reci MORAVI shvatimo kao izvedenicu od imena irske boginje rata MORRIGU i keltskog sufiksa za reke – AVA, onda dobijamo naziv naše reke: Mor MOR(IGU) plys AVA – MORAVA, u značenju BOGINJA REKE. Pošto često plavi, ona je ratoborna, pa je i hirovita i kraljica duhova, sve u isto vreme, istovremeno plahovita (nepredvidljiva) reka-devojka.

V. T.

markica-geografski-zav-za-projekat

 

Ostavite odgovor