Aktuelno Grad

ČOVEK NEZAMENLJIVE ENERGIJE I ZNANJA

KOMEMORACIJA POVODOM TRAGIČNE SMRTI PROFESORA DR RADOŠA PAVLOVIĆA

00Povodom smrti profesora dr Radoša Pavlovića, zamenika gradonačelnika Čačka, danas je u Domu kulture održana komemoracija, kojoj su, pored članova porodice, prisustvovali predstavnici najužeg rukovodstva Grada Čačka, opština Gornji Milanovac i Lučani, njegovi brojni saradnici, kolege sa Agronomskog fakulteta i Instituta za voćarstvo i prijatelji.

Profesor dr Pavlović, prema rečima njegovih kolega sa Agronomskog fakulteta, na kome je prošao sva nastavno-naučna zvanja od asistenta do redovnog profesora, bio je veoma vredan i ambiciozan čovek, odličan profesor, izuzetan stručnjak i naučni radnik od koga se uvek moglo mnogo naučiti.

U ime kolektiva Agronomskog fakulteta, prisutnima se obratio dekan prof. dr Vladeta Stevović. On je naglasio da je smrću prof. dr Pavlovića gubitak porodice nenadoknadiv, ali da snagu treba da im da njegova reč i delo.

VOLEO ČAČAK, TRBUŠANE I SVOJU PORODICU

02Od prošle godine, nakon održanih lokalnih izbora, prof. dr Pavlović bio je zamenik gradonačelnika Čačka Miluna Todorovića, koji je govorio o njegovom doprinosu društvenoj zajednici. U emotivnom govoru povodom smrti svog najbližeg saradnika, ali i dugogodišnjeg prijatelja, koji je tragično nastradao u saobraćajnoj nesreći 11. jula, Todorović je naglasio njegovo dugogodišnje nastojanje da unapredi sela i poljoprivredu.

– Nije mu bilo teško da stigne na fakultet, u Gradsku upravu, da vodi projekte, da sa svojom suprugom i porodicom ima ugledno gazdinstvo u Trbušanima, Milićevcima, Vranićima… I tog kobnog 11. jula ustao je kao i svakog dana u pet ujutru, završio sve obaveze na imanju, došao u Gradsku upravu, morao je da stigne da obiđe svoj voćnjak, a uveče je zakazao još jedno u nizu predavanja u selima oko Čačka, želeći nesebično da podeli sa drugima svoje ogromno znanje. Vizija koju je imao ostala je nama u nasleđe, da nastavimo tim putem razvoja sela, da se mladi poljoprivredni proizvođači ne stide što su ostali na selu, kao što je on ostao i bio veliki čovek… Izvan svega je voleo Čačak, najviše na svetu Trbušane i svoju porodicu. Nama, njegovim drugovima i prijateljima, saborcima, ostaje da sledimo njegov put i opravdamo veliko i časno ime Radoša Pavlovića – rekao je gradonačelnik Todorović.01

Rođen 23. jula 1965. u Čačku, prof. dr Pavlović je završio Osnovnu školu “Tanasko Rajić”, a kasnije Gimnaziju i Agronomski fakultet u Čačku. Diplomirao je 1990. godine, a tri godine kasnije postao magistar. Doktorsku disertaciju odbranio je 1997. na Poljoprivrednom fakultetu, Univerziteta u Beogradu. Bio je mentor i član komisija za odbranu magistarskih teza i doktorskih disertacija, velikog broja diplomskih, master i specijalističkih radova, komisija za izbore u nastavna i naučna zvanja, kao i recenzenta naučnih radova.

NAUČNIK I POLJOPRIVREDNIK

U profesionalnoj i naučnoj biografiji prof. dr Pavlovića, stoji da je samostalno ili u saradnji sa drugim istraživačima, objavio više od 250 naučnih i stručnih radova i dve monografije, a koautor je tri nove sorte paprika. Najveći broj naučnih radova vezan je za izučavanje problematike gajenja, kvaliteta, zdravstvene ispravnosti i lekovitosti povrća. Učestovao je na velikom broju naučnih skupova u zemlji i inostranstru, gde je bio predsednik i član programskih i organizacionih odbora i držao uvodna predavanja po pozivu. Objavio je studijske boravke i posetio Naučno-istraživačke institucije u Holandiji, Izraelu, Bugarskoj, Sloveniji i mnogim drugim zemljama.Rados Pavlovic 2

Tokom svog naučno-istraživačkog rada učestvovao je u realizaciji više naučnih projekata kod Ministarstva za nauku i tehnološki razvoj. Bio je i recenzent prijavljenih naučnih i inovacionih projekata. Tokom dva projektna ciklusa rukovodio je naučnim projektima, kao i istraživačko-razvojnim projektima lokalne samouprave i posebnim projektima Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine. Bio je član više naučnih i stručnih asocijacija, a u nekoliko mandata i član Komisije za priznavanje novih sorti pri Ministarstvu poljoprivrede. Bio je stalni sudski veštak za oblast poljoprivrede. Pavlović je bio i član Stručnog veća za tehničko-tehnološke nauke i član Senata Univerziteta u Kragujevcu, zatim je obavljao dužnost prodekana za saradnju sa privredom i šefa katedre za Ratarstvo i povrtarstvo na Agronomskom fakultetu u Čačku. Ono što ga je krasilo na polju praktičnih transfera naučnih rezultata, je to što je ostvario značajnu privrednu saradnju sa domaćim i inostranim kompanijama, naučnim institutima, fakultetima, poljoprivrednim organizacijama, stručnim službama i komercijalnim proizvođačima. Održao je i veliki broj stručnih predavanja u programima edukacije i proizvođača u našoj zemlji. Na porodičnom gazdinstvu, u selu Trbušanima, pored naučnih eksperimenata, imao je zastupljenu komercijalnu proizvodnju povrća u plastenicima i savremene voćnjake kajsija.

Prof. dr Pavlović iza sebe je ostavio suprugu i dvoje dece. Posle opela kod porodične kuće u Trbušanima u 15 časova, biće sahranjen na groblju u ovom selu.

V. T.

ZBOGOM, PROFESORE!

Sećanje na svog profesora, pre svega kao neposrednog, otvorenog i predusetljivog čoveka, izneo je Stefan Krsmanović, student četvrte godine Agronomskog fakulteta i predsednik Studentskog parlamenta.

– Profesor mnogim generacijama studenata pre nas… Mi smo ga voleli i poštovali. Bio je naš učitelj i pedagog, praktičar koji je delio svoje znanje i iskustvo. Zahvalni smo mu za razumevanje i strpljenje, koje je imao za nas. Čuvao je dostojanstvo nauke, kao svoje lično – rekao je Krsmanović.

 

 

 

 

Ostavite odgovor