Dragačevo

69.седница Општинског већа

У Лучанима је јуче одржана 69.седница Општинског већа на којој је усвојен предлог одлуке о оснивању Културног центра општине Лучани у Гучи ,уместо досадашњег Центра за културу и спорт општине Лучани у Гучи.По Закону област спорта више се не може налазити у оквиру институције која се бави културом. Културни центар општине Лучани бавиће се делатностима културе као и до сада, док је област спорта од почетка ове године у надлежности општинске управе и Спортског савеза општине Лучани.Спортски клубови јављају се на конкурс општине Лучани за доделу средстава за финансирање спорта, рекла је председница општине Весна Стамболић.

Општинско веће је на 69.седници усвојило и предлог програма коришћења средстава за унапређење животне средине.Од еколошке таксе коју плаћају сви порески обвезници у буџету општине Лучани у 2018.години планиран је приход од 13 милиона 700 хиљада динара,а ова средства биће утрошена за комуналне делатности: одвоз отпада из општине Лучани на депонију „Дубоко“,чишћење јавних и зелених површина,мерење загађујућих материја из котларница,као и третман и детаљно одлагање отпада.

Веће је усвојило и нацрт програма коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији општине Лучани за 2018.годину.Део средстава од наплаћених казни у прекршају односно 30% по закону долази у буџет општине Лучани, док 70% одлази у буџет Републике Србије.У 2018.години у буџету општине Лучани очекује се око 3 милиона динара од ових прихода, а они ће највећим делом бити утрошени за одржавање саобраћајне инфраструктуре, рекла је председница општине Весна Стамболић.

На 69.седници Општинског већа усвојен је и предлог одлуке о боравишној такси у општини Лучани која је са садашњих 65 повећана на 100 динара,а надзор о примени ове одлуке вршиће комунална инспекција.Дата је сагласност и на одлуку управног одбора Туристичке организације општине Лучани о њеном приступању Туристичкој организацији регије Западна Србија.

Оставите одговор