Društvo Grad

FORMIRANA KOMISIJA ZA PRITUŽBE I PREDLOGE GRAĐANA

Nakon nekoliko odlaganja, u ponedeljak je napkon formirana Komisija za pritužbe i predloge građana, kao radno telo Skupštine Grada, kojoj se građani mogu žaliti na rad javnih preduzeća i ustanova, gradske uprave, kao i ustanova kulture čiiji je osnivač Grad, kao poslednjoj instanci. Potrebno je da građani, potpisane, a ne anonimne pritužbe, samo predaju na pisarnici Skupštine grada.

Prema rečima predsednice Komisije Milice Prokić, ovo telo je poslednja instanca, i pre nego što se obrate njoj, neophodno je da građani sve pritužbe podnesu u preduzeću ili ustanovi čijim su radom nezadovoljni.
– Ukoliko je neko od građana imao pritužbu, predlog, a na nju nije odgovoreno, može se obratiti nama.Građani se mogu javljati ako imaju problem sa šahtama, kanalizacijom, rasvetom, ukoliko su naišli na neki loš odnos kod nekoga od zaposlenih u javnim ustanovama, ako nisu dobili odgovor na neko pitanje u vezi sa iznošenjem smeća, postavljanjem kanti i kontejnera – navela je primere predsednica Komisije.
Komisija je u obavezi da u određenom zakonskom roku reaguje, odnosno sazove sastanak i uputi predlog rešenja određenom preduzeću ili ustanovi, a ako on izostane zahtevaće dolazak direktora na sednicu Komisije.
Milica Prokić objašnjava da se na formiranje Komisije dugo čekalo:
– Pokušala sam četiri puta da dobijem termin kada ćemo se sastati, bilo je različitih odgovora. Jedan od njih je bio da ne možemo, jer postaje važnija posla, drugi put je odgovor bio da je poverenik dao mišljenje da Skupština izdvaja mnogo novca na rad Komisije, pa da odložimo zbog uštede.
Međutim, Komisija za pritužbe i predloge je napokon formirana, a njena predsednica Milica Prokić smatra da je ona možda i jedna od najvažnijih komisija, koja predstavlja direktan kontakt sa građanima, i koja je prema njenim rečima, kao „Skupština Grada u vašem domu“.
Na prvoj sednici pred članovima Komisije se našla pritužba građana Ljubić sela, na manjak kontejnera u ovom delu grada. Komisija je uputila JKP „Komunalac“ pritužbu, sa rokom od osam dana da odgovori.
I. M.

Оставите одговор