Aktuelno

OBJAVLJEN PRAVILNIK O PODSTICAJIMA ZA KUPOVINU NOVIH TRAKTORA

Nedavno je objavljen Pravilnik o podsticajima za kupovinu novih traktora Ministarstva poljoprivrede i zaštite životne sredine, kojim su propisani uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje, obrasci zahteva, kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku. Podsticaj se ostvaruje na osnovu prihvatljivih troškova investicije za nabavku novog traktora, snage motora do 100 kilovata, sa standardnim delovima, uređajima i opremom, uključujući traktorsku kabinu, a čija godina proizvodnje nije starija od tri godine, kaže Biljana Janjić, savetodavac iz Poljoprivredne savetodavne i stručne službe Čačak.

Biljana Janjic

Prema ovom Pravilniku, podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava, odnosno fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva, preduzetnik, privredno društvo i zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova. Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem prijave na javni poziv za podnošenje zahteva za odobravanje podsticaja, koji raspisuje Ministarstvo poljoprivrede i zaštite životne sredine, Uprava za agrarna plaćanja.

– Javni poziv za nabavku novih traktora raspisan je 10. aprila i trajaće do 19. maja. Uz zahtev koji se podnosi za odobravanje podsticaja, neophodna je i potvrda o izmirenim poreskim obavezama na republičkom i lokalnom nivou, kao i potvrda da se za nabavku traktora nije konkurisalo u 2016. i 2017. godini na lokalnom nivou. Neophodna dokumentacija može se dostaviti poštom u Upravu za agrarno plaćanje u Beograd (Bulevar kralja Aleksandra 84), ili predati lično u zgradu u Nemanjinoj, pri čemu je neophodno na zatvorenoj koverti napisati “strogo poverljivo” – objašnjava Biljana Janjić.

Uz zahtev za odobravanje prava na podsticaje, pored ostalog, podnosilac zahteva dostavlja predračun za nabavku novog traktora (ne stariji od 30 dana) i izjavu dobavljača da može izvršiti isporuku predmeta investicije u roku od 150 dana od izdavanja predračuna. Posle realizacije investicije, koja podrazumeva izvršenje svih radnji za nabavku predmeta prihvatljive investicije, osim pribavljanja predračuna, podnosilac zahteva dostavlja: zaključenje kupoprodajnog ugovora, promet robe, izdavanje dokumenata koji prate robu, preuzimanje robe, isplatu cene u potpunosti, registraciju vozila i stavljanje investicije u funkciju u skladu sa namenom, u roku određenom rešenjem.

– Lice kome je odobreno pravo na podsticaje podnosi Upravi zahtev za isplatu podsticaja uz uverenja i potvrde, koji ne mogu biti starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik može da ostvari u jednoj kalendarskoj godini je 1.800.000 dinara.

Korisnik podsticaja namenski koristi predmet podsticaja u roku od pet godina od dana isplate, u skladu sa zakonom koji uređuje podsticaje u poljoprivredi i ruralnom razvoju – kaže Biljana Janjić.

Naša sagovornica podseća da je objavljen i novi Pravilnik o podsticajima za mlade poljoprivredne proizvođače, kao i da će za ova sredstva moći da konkurišu mladi od 18 do 40 godina, koji imaju registrovana gazdinstva:

– Mladi mogu i sada da prijave poljoprivredna gazdinstva i da ostvare pravo na ovu subvenciju. Za mlade poljoprivredne proizvođače je predviđen širok dijapazon podsticaja, u biljnoj i stočarskoj proizvodnji, za preradu, priključne mašine i opremu, za nabavku kvalitetnih priplodnih grla. Sve informacije o uslovima i neophodnim potvrdama za ostvarivanje prava na podsticaj mogu dobiti u našoj Poljoprivrednoj savetodavnoj i stručnoj službi. Ovi podsticaji, koji se dobijaju unapred, iznose 75 odsto od strane Ministarstva poljoprivrede, a maksimalan iznos je 1.200.000 dinara. Javni konkurs još uvek nije raspisan, ali mladi proizvođači mogu da započnu pribavljanje predračuna i ostale dokumentacije, koja ne sme da bude starija od 30 dana od dana podnošenja zahteva.

Objavljen je i novi Pravilnik o podsticajima za izgradnju objekata za čuvanje i skladištenje voća i povrća, odnosno hladnjača i skladišta. Prema rečima naše sagovornice, novina se odnosi na izgradnju štale, odnosno opremu za manipulaciju, separaciju i rukovanje tečnim i čvrstim stajnjakom.

– Maksimalan iznos podsticaja je 8.000.000 dinara, a zahtevi za ostvarivanje subvencija podnose se od 15. aprila do 15. oktobra. Pored ostale dokumentacije, za izgradnju hladnjače i skladišta za voće i povrće neophodna je upotrebna dozvola, a za izgradnju štale je važan zahtev za upis u registar objekata. Podsticaji za objekte iznose 50 odsto za područja gde nisu otežani uslovi bavljenja poljoprivrednom proizvodnjom, a 65 odsto za područja gde su otežani uslovi. Prilikom podnošenja zahteva za sve subvencije je važno mesto boravka nosioca gazdinstva, jedino za štale mesto gde je objekat napravljen – kaže Biljana Janjić, napominjući da je maksimalan iznos za preradu mleka, mesa, voća i povrća 5.000.000 dinara.

N. R.

Оставите одговор