Aktuelno Društvo

Комунална инспекција поћиње контролу регистрације стамбених заједница

У циљу унапређења области становања усвојен је Закон о становању и одржавању зграда који је ступио на снагу 1.јануара 2017.године. Законом створили су се предуслови да се побољша систем управљања и одржавања у стамбеним зградама, а стамбеној заједници, као организацији власника посебних делова, дата је могућност да буде носилац свих права и обавеза у својству правног лица, и то не само у пословима који се тичу одржавања и коришћења зграде, већ у пуном правном промету. Законом је по први пут успостављен јединствен систем регистрације стамбених заједница у целој земљи.

Даном ступања на снагу овог Закона у стамбеној згради у којој најмање два лица имају право својине на два посебна дела настаје стамбена заједница и стиче својство правног лица. Стамбена заједница је правни следбеник стамбене зграде у пословима насталим према прописима о одржавању стамбене зграде који су важили до дана ступања на снагу овог Закона. Стицање својства правног лица за стамбену заједницу, које је утврђено Законом и независно од поступка регистрације, већ на основу законом прописаних услова, обезбеђује да је стамбена заједница носилац одговорности у случају да дође до одређених неправилности.

Упис у Регистар је законска обавеза свих стамбених заједница.

Закон је прописао рок од шест месеци од успостављања Регистра као период прилагођавања у ком су стамбене заједнице биле у обавези да организују управљање у својим зградама и изаберу управника или професионалног управника и потом се упишу у Регистар.

Регистар стамбених заједница је успостављен и почео је са радом 12.јуна 2017.године, тако да је период од шест месеци истекао 12.децембра 2017.године. Протеком прописаног периода регистрација се наставља као континуирани законски поступак, с тим што су се после овог периода стекли услови за поступање надлежне инспекцијске службе јединице локалне самоуправе, у складу са предметним Законом и законом којим се уређије инспекцијски надзор.

Према извештају Републичког геодетског завода до сада је у Србији регистровано укупно 14.399 стамбених заједница, а на подручју Моравичког округа 248.

Начелник Моравичког управаног округа

Слободан Јоловић

Оставите одговор