Društvo

ПОМОЋНИК ГРАДОНАЧЕЛНИКА МИЛАН БОЈОВИЋ О ИЗГРАДЊИ СИСТЕМА ВОДОСНАБДЕВАЊА И КАНАЛИЗАЦИЈЕ

ДУГОРОЧАН ПЛАН – ДА СВИ ГРАЂАНИ ПИЈУ РЗАВСКУ ВОДУ

 

  У 2019. години укупно ће бити уложено 117 милиона динара за изградњу система водоснабдевања и 70 милиона за системе канализације

Поред бројних активности које ће бити реализоване у области путне инфраструктуре, помоћник градоначелника за област месне самоуправе и инфраструктуре Милан Бојовић потврђује да ће ова година бити обележена и значајним радовима на системима водоснабдевања. Током 2018. велики број домаћинстава са територије Града Чачка прикључен је на системе контролисаног водоснабдевања, а после више од 10 година чекања завршен је водосистем Доња Трепча. У протекле две године Град је у области водоснабдевања уложио око 70 милиона динара за изградњу магистралног цевовода од Коњевића до Мојсиња и опремање резервоара. Изградњом овог цевовода створена је могућност прикључења и МЗ Станчићи, која је, такође, имала вишедеценијски проблем водоснабдевања. На основу скупштинских одлука и захтева месне заједнице, око 500 домаћинстава у већем делу Трнаве “превезивањем” је прикључено на систем “Рзав”. Такође на исти начин, домаћинства једног дела месних заједница “Рајац” и “Липница” прикључена су на систем “Кукићи”. У 2018. години реализована су и два уговора за велике системе водоснабдевања, Бељина – Парменац – Паковраће – Риђаге – Мећувршје и Вранићи – Соколићи – Милићевци – Горња Горевница. У овогодишњем буxету Града за ова два система водоснабдевања предвиђена су много већа средства, по 30 милиона динара, што ће, наглашава Бојовић, значајно убрзати динамику радова. Ова два пројекта обележиће овогодишњу грађевинску сезону у области водоснабдевања. Ове године ће укупно бити уложено 117 милиона динара за изградњу система водоснабдевања и 70 милиона за системе канализације, подсећа Милан Бојовић и додаје:

– У градском буxету су планирана средства и за изградњу магистралног цевовода од Трнаве до Виљуше, чиме ће бити створени услови да се Трнавска Балуга, већи део Виљуше и мањи део МЗ Бањица прикључе на систем “Рзав”, јер је ово једино подручје у централном прстену града које није на систему контролисаног водоснабдевања. За реализацију ове фазе буxетом Града смо предвидели 22 милиона динара. Око града полако затварамо прстен водоснабдевања, јер је систем са једне стране дошао до Мојсиња, а са друге до Трнаве. Дугорочан план је да затворимо прстен и да након изградње бране са акумулацијом “Ариље – профил Сврачково” сви грађани са територије града пију рзавску воду.

За наставак радова на систему Доња Трепча, за израду прикључака из буxета је издвојено 5,3 милиона динара. Уговори за пројектовање система у МЗ Бресница, која деценијама има проблем са водоснабдевањем, потписани су још 2005/06. године, напомиње наш саговорник.

– Прошле године смо реактивирали пројекат за реконструкцију дела постојећег система, прибавили сагласности републичких јавних предузећа, пре свега “Путева Србије” и потписали уговор са извођачем за прву фазу радова, у износу од осам милиона динара за реконструкцију постојеће мреже од Мрчајеваца до Бреснице, што ће обезбедити сигурније и квалитетније водоснабдевање домаћинстава, која су већ прикључена на овај систем. Такође смо буxетом Града за ову годину планирали 7,8 милиона динара за доградњу дела водоводне мреже од резервоара Р1000 до дела Мрчајеваца, што ће омогућити раздвајање по висинским зонама. Такође, ЈКП “Водовод” ради пројекат система водоснабдевања за мештане Бечња и Бреснице. Очекујемо да ће пројекат бити завршен до средине године, а онда ћемо на основу вредности инвестиције и интересовања грађана, договорити даљу динамику радова. Пре десет дана смо присуствовали збору грађана који је иницирао Савет МЗ и договорили се да организујемо заједнички састанак са пројектантима, да грађани сагледају пројекат благовремено, како бисмо урадили одређене корекције, уколико буде потребно. С обзиром на то да се системи Риђаге и Вранићи граде по више од десет година, није реално очекивати да овај систем буде завршен пре пет или шест година. Важно је да смо на терену уверили грађане да обећања која дајемо и реализујемо. Сусрети са представницима месних заједница, који су постали пракса, дају добар ефекат. Чињеница да је присутан већи број грађана искристалише приоритете, најјасније се види шта је реална потреба неке месне заједнице – каже Бојовић.

Када је реч о системима канализације наставља се реализација већ започетих пројеката, а овогодишњи приоритет биће МЗ Трбушани, где је било доста проблема у ранијем периоду. С обзиром на то да велики број грађана своју уговорну обавезу није измирио, Град ће изаћи у сусрет грађанима.

– Али, предузећемо све законске активности на наплати већ уговорених обавеза, а Град ће финансирати већи део планиране изградње црпне станице са цевоводом канализације. Град је издвојио 7,5 милиона, а уз учешће МЗ Трбушани од 2,5 милиона, биће обезбеђено 10 милиона динара за изградњу  црпне станице за фекалну канализацију, што истовремено омогућава и озбиљнији приступ изградњи канализације у МЗ Пријевор. Сматрам да је врло важно и за мештане Трбушана и Пријевора да се овај пројекат реактивира. За изградњу два крака канализације у МЗ Прељина опредељено је 3,2 милиона, а значајна финансијска средства смо издвојили за захтев који смо добили на недавно одржаном састанку Савета МЗ Коњевићи – 4,8 милиона динара за израду пројектно-техничке документације за систем канализације са фекалном црпном станицом и делом мреже, у реону 4. У МЗ Мрчајевци планирали смо изградњу два крака канализације (поред школе и у засеоку Ерићи), укупне вредности три милиона динара. Буxетом Града је планирано и шест милиона динара за израду пројектно-техничке документације за прибављање грађевинске дозволе за систем за пречишћавање отпадних вода у МЗ Горња Трепча, што подразумева израду идејног решења, идејног пројекта, пројекта за грађевинску дозволу, грађевинског пројекта за извођење радова овог мини постројења, што је веома важно због очувања статуса Атомске Бање, као и због даље изградње система канализације – наводи помоћник градоначелника.

Такође су издвојена значајна финансијска средства, 3,6 милиона динара, за геодетско снимање са уписом у катастар непокретности, уз израду пројекта изведеног стања за комплетну мрежу и прикључке на фекалној канализацији у МЗ Мрчајевци. На овај начин биће створени услови за евидентирање даљих прикључака, наплату пружања услуга и да се канализација редовно и квалитетно одржава, што би олакшало и позицију ЈКП “Моравац”.

– Прошле године смо започели радове и у МЗ Љубић, у потесу “Растоке”. За ову годину смо издвојили четири милиона динара, по два милиона Град и месна заједница. Очекујемо да ускоро наставимо радове, с обзиром да је ово друга и завршна фаза. За МЗ Трнава, за крак “А” планирали смо око четири милиона за изградњу прикључака на мрежу фекалне канализације. Као буxетска ставка издвојена из збирног уговора за текуће одржавање путне инфраструктуре је изградња кишне канализације у МЗ Љубић, у Улици 562. Град је издвојио девет милиона динара за изградњу ове атмосферске канализације. Због лошег стања, након обилнијих падавина у овом делу града биле су честе поплаве – објашњава наш саговорник и напомиње да ово нису све планиране активности, већ финансијски најзначајније.

Н. Р.

 

РАДОВИ НА БРАНИ ДОБРО НАПРЕДУЈУ

У оквиру изградње система водоснабдевања, радови на брани “Ариље – профил Сврачково” веома добро напредују. Последње две године овај пројекат је имао велику финансијску подршку од Владе Републике Србије, преко Министарства пољопривреде и Републичке дирекције за воде, која је већински инвеститор ових радова, са непуних 92 одсто. Овогодишња финансијска подршка Дирекције за воде је 450 милиона динара, а остатак средстава обезбеђују локалне самоуправе које су у овом систему водоснабдевања, од којих је Град Чачак са највећим учешћем, са више од четири одсто (више од 20 милиона динара). Град Чачак и остале локалне самоуправе уредно измирују своје обавезе и прате динамику радова, каже Бојовић.

– У 2018. су урађени шахтни преливи и бетонирање опточних тунела, а ове године планирамо радове на слапишту, испод испусног тунела бране. Од почетка реализације ове инвестиције прати нас проблем клизишта, које је потребно санирати пре наставка радова. Уз подршку ЈКП “Рзав” из Ариља и стручних људи сви радови су веома квалитетни, што је најзначајније. Претходни петогодишњи уговор је продужен до 2023. године када би, уз ову динамику радова, овај објекат требало да буде завршен. Уколико клизиште буде санирано у првој половини године радићемо на слапишту, а уколико не буде решен проблем у предвиђеном року наставићемо даље бетонирање опточних тунела, који ће служити да се река Рзав преусмери. Наша изградња магистралног цевовода прати динамику радова на брани, па очекујемо да прстен водоснабдевања око града буде затворен истовремено са изградњом бране – најављује Бојовић, члан Пословног одбора за изградњу бране “Ариље – профил Сврачково”.

 

АУТОМАТИЗОВАН СИСТЕМ ХЛОРИСАЊА ВОДЕ

– Значајна финансијска средства су издвојена и за подршку месним заједницама када је реч о водосистемима на сеоском подручју. Где год су прошле године започете активности, или бушени бунари, планирали смо додатна средства за наставак радова, изградњу резервоара са аутоматизованим системом хлорисања воде. На свим локацијама смо дошли до адекватне количине и састава воде. До сада се око 85 одсто грађана Чачка водом снабдева са система контролисаног водоснабдевања, преко наших предузећа “Водовод” и “Моравац”, што је знатно изнад републичког просека од 50 одсто – каже Бојовић.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.