Društvo Zaposleni samostalniji

СУБВЕНЦИЈЕ И ОБУКЕ – КАП У МОРУ

ЗАПОСЛЕНИ САМОСТАЛНИЈИ (2)

Постоји низ републичких закона и прописа, који регулишу и подстичу остваривање права на рад особа са инвалидитетом (ОСИ). Иако су уведене олакшице за послодавце који запошљавају ова лица, још увек мало њих конкурише за субвенције које нуди држава, као једну од подстицајних мера. Ни програми за отварање сопствених фирми, предузећа за професионалну рехабилитацију и социјалних предузећа, у самом Чачку до сада нису наишли на неко веће интересовање, јер према мишљењу удружења ОСИ, веома тешко је на дуже стазе обезбедити производњу, тржиште и редовну зараду запосленима. Помаци, свакако, постоје, али су још недовољни да би резултати били видљивији, будући да самим особама са инвалидитетом не доносе неку велику сигурност и бољи положај.

Према подацима Националне службе за запошљавање (НСЗ), Филијале Чачак, 31. октобра ове године, на подручју Моравичког округа (Чачак, Ивањица, Лучани и Горњи Милановац) на евиденцији биле су 394 особе са инвалидитетом, од чега у Чачку 187. Ана Доjчиловић, начелница Одељења за посредовање у запошљавању и планирању каријере НСЗ, Филијала Чачак, каже да је, у односу на исти период прошле године, дошло до смањења овог броја, наводећи да је тада било 432 укупно незапослених ОСИ.

– Највећи број ОСИ на евиденцији НСЗ је са нижом стручном спремом, без квалификације и са средњом стручном спремом. Када говоримо о категоријама инвалидности, најзаступљенији су они који имају решење о процени радне способности. Треба имати у виду чињеницу да од 2009, када је ступио на снагу Закон о професионалној рехабилитацији и запошљавању ОСИ, на процену радне способности долазе и они који су у радном односу, као и незапослени. Према најновијим подацима, у чачанској Филијали поднето је 148 захтева за покретање поступка процене радне способности, од чега је 96 незапослених. У првих шест месеци донета су 64 решења. У питању су ОСИ којима је утврђен 1. и 2. степен умањене радне способности – износи Дојчиловић.

Према њеним речима, сами послодавци су више заинтересовани за запошљавање ОСИ, него што је то раније била пракса. Ове године кроз субвенције послодавцима за запошљавање из категорије теже запошљивих, првенствено ОСИ, у Моравичком округу посао је добило осам лица. Свега три незапослена у статусу ОСИ користило је субвенције за покретање сопственог посла, док је кроз 11 пројеката јавних радова 46 ОСИ ангажовано на период до четири месеца. Преко програма субвенција, који су могли да користе послодавци за зараде за ОСИ, деветоро се запослило на пословима на којима до сада нису радили.

Постоји и посебан програм подршке запошљавању ОСИ којима је утврђен 2. степен умањене радне способности, а које се односе на прилагођавање радног места и помоћи при увођењу у посао. За овај програм један послодавац је добио субвенцију.

Дојчиловић се слаже са примедбом удружења ОСИ да се преко јавних радова ангажује највећи број ОСИ, али да то не даје неке трајније резултате, али сматра да ова мера ипак има предности.

– То није неки дугорочан ефекат, али за ОСИ је значајно, јер је то прилика да обезбеде известан радни стаж, који им опет значи при остваривању права на инвалидску пензију – каже она.

Највише наде ОСИ су полагали у предузећа за професионалну рехабилитацију, који, судећи према искуству у региону, имају низ предности. У Чачку је само једно овакво предузеће („Pehar UP”), иако постоји потреба за много више, сматра наша саговорница. Али, оснивање оваквих предузећа има своје специфичности, јер постоји додатни законски услови, који се морају испоштовати.

– Првенствени циљ оваквих предузећа јесте запошљавање ОСИ. Постоје субвенције за оснивање оваквих предузећа, али то опет подрзумева испуњавање одређених услова… Постоје градови у којима има много више тих предузећа, а која запошљавају заиста већи број радника. Сматрам да је Чачак средина која треба да их има више, чиме би се сигурно смањио број незапослених ОСИ. Јер, неки послодавци су мање толерантни према ограничењима које ОСИ имају, а предузећа за професионалну рехабилитацију по својој природи немају ту врсту ограничења. Бирају се далатности који могу да обухвате ширу област, нема нормираног рада, односно рада „под притиском“. Сваком појединцу је радно место максимално прилагођено. Али и код оваквих предузећа мора да постоји добар и оправдан бизнис план. У почетку је потребна већа помоћ државе, али у каснијем пословању то предузеће мора да је самоодрживо – резимира Дојчиловић.

В. Т.

У ЧАЧКУ ОБУКА ЗА ПЕДИКИРА-МАНИКИРА

Сваке године преко НСЗ реализују се разне обуке за незапослене из теже запошљивих категорија, укључујући и особе са инвалидитетом. Ове године планиране су три овакве обуке за укупно 15 незапослених, односно по пет за помоћног фризера у Ивањици, за педикира-маникира у Чачку и основна информатичка обука у Горњем Милановцу. Обуке ће бити спроведене до краја године.

– Циљеви ових обука су подизање конкурентности, компетентности и запошљивости незапослених, јер на овај начин стичу додатна знања и вештине. Уједно, намера је да ОСИ почну да размишљају о покретању самосталне делатности, јер имамо у виду чињеницу да мањи број ОСИ може да се укључи у производни процес. Са друге стране, постоје делатности у којима би сами могли да покрену свој бизнис – каже Ана Дојчиловић.

Оставите одговор