Aktuelno

ТРАЖИМО ПОСАО ЗА ВАС

 

 

ПОСЛОДАВАЦ: КОМПАНИЈА  „СЛОБОДА“ АД

АДРЕСА: РАТКА МИТРОВИЋА ББ, 32000 ЧАЧАК

Телефон: 032/515-0903             

Лице за контакт:Добривоје Арсенијевић

 

Назив посла: ДИПЛОМИРАНИ  МАШИНСКИ ИНЖЕЊЕР – смер: производно машинство

Број тражених извршилаца: 6 (шест)

 

Опис посла: дипломирани  машински инжењер – смер производно машинство

Образовање: VII степен стручне спреме

Радно искуство: без обзира на радно искуство

Врста запослења:на неодређено време

Место рада: Чачак

 

Назив посла:ДИПЛОМИРАНИ  ИНЖЕЊЕР – смер: студије времена и покрета/рада/

Број тражених извршилаца: 2 (два)

 

Опис посла: дипломирани  инжењер за рад на нормирању машина

Образовање: VII степен стручне спреме – сви инжењери који су упућени на  нормирање машина (ФОН,….)

Радно искуство: без обзира на радно искуство

Врста запослења: на неодређено време

Место рада: Чачак

ОСТАЛО:

Кандидати који се јаве на оглас треба да испуњавају следеће услове:

-да су држављани Републике Србије,

-да имају високу стручну спрему

 

Кандидати који се јаве на оглас  уз молбу и биографију (CV), дужни су да доставе следеће доказе:

-диплому о стручној спреми (или оверена фотокопија диполоме),

-извод из матичне књиге рођених

 

Оглас је отворен 8  дана од дана објављивања на огласној табли Националне службе за запошљавање Филијала Чачак, односно закључно са 8. 6. 2018.

 

Молбе са траженим доказима доставити на адресу: Компанија „Слобода“ АД, РЈ „Правни и кадровски послови“, Ратка Митровића бб, Чачак.

Непотпуне и неблаговремене молбе неће се разматрати.

 

Трајање конкурса:  8. 6. 2018. године

 

ПОСЛОДАВАЦ: С.Т.З.Р. „THE MILL

АДРЕСА:  Прељина бб, Чачак

Телефон: 064/36-35-084

Е-mail: irizanin@gmail.com

Лице за контакт: Радоје Ирижанин

 

 

Назив посла: РАДНИК – ВОЗАЧ

Број тражених извршилаца: 1 (један)

 

Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме

Радно искуство: без обзира на радно искуство

Врста запослења: на одређено време

Посебна знања: возачка дозвола „Б“ категорије

Место рада: Чачак и околина

Посебни услови: теренски рад

 

Трајање конкурса: 15. 6. 2018.

 

 

 

 

Оставите одговор