Aktuelno

Тражимо посао за Вас

ПОСЛОДАВАЦ: ДОО „ВАПЕКС“

АДРЕСА:  ЧАЧАК, КОЊЕВИЋИ ББ

 

 Назив посла: МАГАЦИОНЕР

Број тражених извршилаца:  2 (два)

Образовање: III степен стручне спреме, без обзира на занимање

Радно искуство: пожељно радно искуство на сличним пословима 12 месеци

Посебна знања и вештине: познавање рада на рачунару (Ms office)

Врста запослења: одређено време до 24 месеца уз пробни рад до 2 месеца

Место рада: Коњевићи

 

Назив посла: ШИВАЧ – ТЕКСТИЛНИ РАДНИК – радник на оверлоку и равној машини

Број тражених извршилаца:  2 (два)

Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме

Радно искуство: пожељно радно искуство на сличним пословима 12 месеци

Врста запослења: одређено време до 24 месеца уз пробни рад до 2 месеца

Место рада: Коњевићи

 

НАПОМЕНА:

Заинтересовани кандидати да се јаве лично на адресу послодавца (портирница) од 8.00 – 11.00 часова. 

 

Трајање конкурса: 12. 8. 2018.

 

 

 

ПОСЛОДАВАЦ: ЕВОЛУЦИЈА 2004“

АДРЕСА:  ЧАЧАК, ПРЕЉИНА

Телефон:    069-771-600

Лице за контакт: УРОШЕВИЋ РУЖИЦА

 

 Назив посла: КАСИР      

Број тражених извршилаца:  1( један)

 

Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме

Радно искуство:  без обзира на радно искуство

Врста запослења: одређено време

Место рада:  бензинска пумпа у Прељини

 

                     

Назив посла: ШАНКЕР  

Број тражених извршилаца:  1( један)

 

Образовање: без обзира на занимање и степен стручне спреме

Радно искуство:  без обзира на радно искуство

Врста запослења: одређено време

Место рада:  бензинска пумпа у Прељини

                      

 

Трајање конкурса: 12. 8. 2018.

 

Оставите одговор