Društvo

УПИС ПРВАКА У ОСНОВНУ ШКОЛУ ДО КРАЈА МАЈА

 

Упис првака у основне школе почео је 1. априла и трајаће до краја маја. Родитеqи су дужни да упишу своју децу у основну школу, уколико она имају најмаwе шест и по и највише седам и по година, на почетку школске године. Школску 2018/19. годину уписују ученици рођени у периоду од 1. марта 2011. до 28. фебруара 2012. године. Уписна процедура обавqа се у складу са свим законима Републике Србије, подсећа Слађана Парезановић, начелница Школске управе Чачак.

– Одабир школе требало би да буде у зависности од територије коју обухвата подручје школе. Свака основна школа дужна је да упише све будуће прваке са подручја које јој је додеqено. Школа може да упише и ученике с подручја неких других школа, али само уз захтев родитеqа и уколико то дозвоqавају капацитети школе. Рок за подношеwе захтева за упис детета са подручја других школа је до 1. фебруара изабраној школи, како би дете од 1. септембра похађало први разред – наводи начелница Парезановић.

Систематски преглед деце пред упис у први разред обавqа се код педијатра, који на основу прегледа других специјалиста одређује процену здравственог стаwа детета. После прегледа, педијатар издаје потврду, која се прилаже приликом уписа детета у основну школу. Зрелост детета за похађаwе основне школе испитује школски психолог или педагог, каже наша саговорница.

– Документа потребна за упис првака су извод из матичне кwиге рођених, увереwе о похађаwу предшколског програма, докази о лекарском прегледу детета и пребивалишту родитеqа. Изузетак представqају ученици из осетqивих друштвених група, који имају могућност да се упишу без доказа о пребивалишту родитеqа и потребне документације. Деца старости од шест до шест и по година могу да се упишу у први разред, али тек након провере спремности за полазак у основну школу, коју проверава школски психолог. Приликом тестираwа примеwују се инструменти и поступци препоручени од стране надлежних стручних организација. Уколико дете није уписано у први разред, услед здравствених проблема или неког другог разлога, а старије је од седам и по година, може се уписати у први или одговарајући разред, након провере знаwа – нагласила је Слађана Парезановић.

Сваке године јединица локалне самоуправе води евиденцију о броју деце, која су у узрасту за упис у основну школу и на основу тога обавештава родитеqе, односно старатеqе и школу. За родитеqе, односно старатеqе који децу не упишу на време у школу, а немају оправдани разлог, следи казна од 5.000 до 25.000 динара, подсећа начелница Школске управе Чачак.

Н. Р.

 

Оставите одговор