Društvo

У ЈКП “ЧАЧАК” ИМПЛЕМЕНТИРАН КОНТРОЛНО ИНФОРМАЦИОНИ И ДИСПЕЧЕРСКИ ЦЕНТАР

ПРАВОВРЕМЕНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ ЗА ПОБОЉШАЊЕ КВАЛИТЕТА УСЛУГА

У ЈКП за грејање “Чачак” имплементиран је управљачки модул за визуелизацију, обраду и праћење свих пословних процеса и података, како спољашњих, тако и унутрашњих, који су у вези са делокругом рада овог предузећа. Директор Данко Ћаловић подсећа да се пословни процеси предузећа у информационом и информатичком смислу одвијају у оквиру пет система, а то су: рачуноводствено финансијски програм (DOCUMAX), документациони систем (DOCART), систем праћења и надзора топлотних извора и подстаница (SCADA), геопросторни систем инфраструктуре ЈКП “Чачак” (GIS) и систем унутрашње организације радних станица запослених (DOMAIN CONTROLER I TERMINAL SERVICES). У оквиру предузећа функционишу и два сигурносна подсистема и то систем видео надзора објеката и материјално техничких средстава и систем праћења возила “GPS”, објашњава Ћаловић. Сви наведени системи и подсистеми чине унутрашњи круг функционисања овог предузећа. Једина два спољно оријентисана система која функционишу у оквиру овог предузећа су теренска служба наплате и диспечерски центар. Према речима директора, ова два система или целине су уједно и најважније, када је реч о пружању услуга корисницима ЈКП “Чачак”, јер су у непосредном контакту са садашњим и будућим корисницима и представљају везу између предузећа и корисника услуга грејања.

– Од пресудног значаја за добро извршење наших услуга су правовремене информације о квалитету, евентуалним примедбама и проблемима приликом пружања услуга, које нам омогућавају да побољшамо квалитет услуге, али и да предупредимо евентуалне проблеме. У том циљу, било је неопходно да надоградимо и у информационом смислу осавременимо наш управљачко-информациони систем у контролно информационом – диспечерском центру, кроз израду и имплементацију јединственог модула за прикупљање, проток, обраду, праћење и правовремену доставу информација на нивоу ЈКП “Чачак”, како из спољашњег, тако и из унутрашњег круга функционисања – наглашава Ћаловић и напомиње да је модул имплементиран у контролно информационом центру, који је смештен у централи предузећа, у Скадарској улици.

Н. Р.

 

 

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.