Aktuelno Društvo

ЈАВНО КОМУНАЛНО ПРЕДУЗЕЋЕ “КОМУНАЛАЦ” -НАЈВАЖНИЈА ПРИМАРНА СЕЛЕКЦИЈА ОТПАДА

На основу процене финансијских показатеља, 2017. годину Јавно комунално предузеће “Комуналац” је завршило са исказаном добити, од више од милион динара. Ипак, директор Петар Домановић напомиње да је предузеће пословало позитивно у рачуноводственом смислу, али остаје проблем текуће ликвидности, јер треба исплатити обавезе према добављачима. Иако се “Комуналац”, као наше највеће јавно предузеће по броју запослених, радних јединица у техничком сектору и корисника, сусреће са многим проблемима, уз додатне напоре, ипак, успешно их решава.

 

Јавно комунално предузеће “Комуналац” је организовано у оквиру радних јединица, а у највећој РЈ „Чистоћа“ основни задатак је да „покривеност“ града примарном селекцијом буде повећана. Посао у оквиру ове радне јединице је прикупљање и допремање комуналног отпада до Трансфер станице, која се налази у зони бивше депоније “Прелићи”, потом пражњење возила директно у роло контејнере ЈКП “Дубоко”. Када је реч о изношењу отпада, “Комуналац” велику пажњу поклања едукацији грађана, јер има много несавесних појединаца. Директор овог комуналног предузећа Петар Домановић наглашава да је веома важна примарна селекција отпада и подсећа да постоје три режима изношења смећа у граду, путем кеса, канти и контејнера. Класичних контејнера има око 1.500, велики контејнери се празне уз помоћ подизача, а у граду је распоређено и око 14.000 пластичних канти. Поред тога, ово предузеће годишње подели више од милион кеса за примарну селекцију. Директор апелује на кориснике да се придржавају упутстава, јер ће једино на тај начин бити смањене количине отпада које ће бити одвожене на депонију „Дубоко“ и остварене уштеде на трошковима транспорта.

– У систему регионалног центра “Дубоко”, наше предузеће сакупља и транспортује отпад до Трансфер станице. Истовар вршимо у њихове контејнере и они одвозе комунални отпад на Регионалну депонију, а на основу утврђених количина, од селектованог отпада ми добијамо неке бенефите. Регионална депонија “Дубоко” наплаћује “Комуналцу” депоновани отпад по тони. Познато је да је поскупело депоновање отпада, ранија цена од 1.815 динара сада је повећана на 2.292 динара. Разлика је 477 динара по тони депонованог отпада, и та додатна средства предузеће мора обезбедити. Према нашим проценама, ове године ће бити око 30.000 тона сувог и мокрог отпада, а од тога је око 13 одсто тзв. сува фракција. На ову количину отпада треба нам 17, 18 милиона динара више и због тога смо морали да повећамо цену наше услуге, за привреду осам, а за грађане десет одсто. Нове цене се већ примењују од почетка године – објашњава директор Домановић и подсећа да суштина рециклажних платоа и јесте да се смањи количина отпада која се шаље на Регионалну депонију, а повећа количина рециклабилног отпада, на коме предузеће може да заради.

Када је реч о РЈ „Пијаца“, у току је редовно одржавање, а да би у наредном периоду архитектонски и функционално улепшали Зелену пијацу, ове године ће бити започета њена реконструкција. До лета би требало да буде урађен идејни пројекат, односно архитектонско-урбанистичко решење градске пијаце у Чачку. Потом би у току лета требало да буде расписан јавни конкурс за главни пројекат, како би био завршен и промовисан за Дан града. Према речима директора, испод пијаце је планирана изградња подземне гараже.

– Само у две радне јединице, “Чистоћа” и “Хигијена” запослено је две трећине “Комуналца”. Већ сада имамо проблем старосне и здравствене структуре, који ће у будућности бити још више изражен. У овим јединицама је реч о послу који не може да се обавља цео радни век. То је тежак физички посао, а немамо могућност да људе ангажујемо на другом радном месту у оквиру предузећа – наводи неке од проблема наш саговорник.

Да би градске и приградске зоне биле чисте потребно је ангажовати 10 до 12 великих роло контејнера од 32 кубика. Директор наводи и податак да се ангажује 25, а понекад и 30 возила у две, па чак и у три смене, само да би се покупио отпад. Такође, истиче да се дешавало да комунални радници покупе и по 140 тона отпада дневно. Према његовим речима, на сеоском подручју проблем је још већи:

– Имамо 59 сеоских месних заједница, у којима је распоређено око 1.100 контејнера, у три велечине. Радници “Комуналца”, такође по одређеном режиму, купе отпад и са сеоског подручја. Реч је о великој територији, бројним насељима. С обзиром на то да су велики трошкови који оптерећују пословање овог предузећа, ускоро ћемо посветити посебну пажњу наплати изношења смећа са сеоског подручја, највероватније од августа или септембра. Накнада ће бити по члану домаћинства и неће бити скупа, али ће за предузеће бити веома значајан приход. Иначе, у Чачку, као и у осталим градовима, према Одлуци о комуналном реду и општем уређењу, наплата се обрачунава по квадратном метру. Обезбедићемо и већи број контејнера и још две екипе само за сеоско подручје. “Комуналац” и у тренутним условима рада све постиже, али уз велики напор људи и средстава. У сарадњи са Градом морамо да обезбедимо организационе, материјалне, техничке, финансијске и остале услове за изградњу, одржавање и функционисање комуналних објеката на градском, а посебно сеоском и приградском подручју – наглашава Петар Домановић.

Такође у сарадњи са градским руководством, ово јавно предузеће је прошле године започело реализацију пројеката постављања подземних контејнера у центру града и рециклажних платоа на сеоском подручју, а то ће наставити и у 2018.

– Рециклажним платоима желимо да уклонимо и спречимо стварање нових дивљих депонија, којих на територији града има више десетина. Рециклажни плато је ограђен и независан простор у коме је смештено више врста контејнера, разврстаних по категоријама отпада за одлагање. Број и структура контејнера конкретног рециклажног платоа одређује се на основу укупног броја корисника услуга и у складу са окружењем и структуром отпада. Верујемо да ће становништво временом променити ружне навике, када је реч о изношењу и депоновању комуналног отпада. На овај начин не бисмо само уклонили дивље депоније, већ би радили примарну селекцију отпада и на сеоском подручју – каже Петар Домановић и додаје да ће и ове године бити постављено по десет подземних контејнера и рециклажних платоа.

Као један од проблема директор наводи и возни парк, јер су возила углавном стара по пет, шест и више година. Према његовим речима, предузеће би требало да подигне инвестициони кредит за набавку комуналних возила:

– Мора да се занавља возни парк, а комунална возила су веома скупа. Планирамо набавку специјализованог возила са телескопском дизалицом за дизање подземних контејнера, великог смећара од 23 кубика и једног мањег, за уже улице. Планирали смо набавку три возила у овој години, а то је велика инвестиција, која износи око 50 милиона динара.

Поред осталог, предузеће се бави и прањем, чишћењем и одржавањем јавних површина, улица и тротоара у летњим месецима, односно посипањем соли и уклањањем снега у зимском периоду. Ове послове, у складу са Одлуком о комуналном раду и општем уређењу, обавља РЈ “Хигијена”. Наравно, прање улица не сме да окваси или наружи излоге, улазе зграда и фасаде кућа. Али, паркиране аутомобиле не могу да заштите, због чега се возачи често љуте, подсећа директор. “Комуналац” се веома успешно бави и остваривањем несметане комуникације саобраћајницама, у време зимских падавина и ниских температура, благовременим пружањем услуге уклањања снега са улица и пешачких стаза, користећи, у зависности од указане потребе, све сопствене материјалне и људске ресурсе, уз могућност ангажовања слободних капацитета предузећа “Водовод” и “Градско зеленило”, а по налогу и надзору ЈП “Градац”.

Директор захваљује уредним платишама и апелује на грађане да редовно плаћају своје рачуне, како би ово комунално предузеће, веома сложеног система, могло без проблема да обавља своју делатност.

– Започећемо озбиљну акцију наплате, увешћемо и обрачун камате у другој половини године и највероватније ћемо већ у априлу поднети тужбе против неплатиша, против оних који дугују, опимињани су, а нису регулисали свој дуг. “Комуналац” мора да заштити приходе, не може да дозволи застарелост дуговања – категоричан је Петар Домановић.

Н. Р.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.