Društvo Privreda

БЕСПОВРАТНА СРЕДСТВА ЗА ПОЧЕТНИКЕ У ПОСЛОВАЊУ И МЛАДЕ

РАСПИСАН ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРЕДУЗЕТНИШТВА

Укупно расположива бесповратна средства за реализацију програма подстицања развоја предузетништва кроз финансијску подршку за почетнике у пословању и младе у 2023. години, који спроводи Министарство привреде у сарадњи са Фондом за развој Републике Србије, су 300.000.000 динара. Преостали износ инвестиционог улагања привредних субјеката финансираће се из кредита Фонда за развој. На јавни позив могу да се пријаве предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније две године у односу на годину подношења захтева, као и предузетници, микро и мала привредна друштва, који су регистровани у Агенцији за привредне регистре најраније пет година у односу на годину подношења захтева, а чији оснивач и законски заступник је физичко лице старости до 35 година, наглашава Горана Танасковић, руководилац Регионалне привредне коморе Моравичког и Рашког управног округа Организационе јединице Чачак.

Горана Танасковић, руководилац РПК Моравичког и Рашког управног округа Организационе јединице Чачак

– Програм за почетнике и за младе је веома подстицајан, јер износ бесповратних средстава није занемарљив. Привредни субјекти који задовоље услове могу остварити право на бесповратна средстава у износу до 30 одсто вредности улагања, односно, до 40 одсто вредности улагања за привредне субјекте који припадају неразвијеним подручјима, јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености. Привредни субјекти који су регистровани у АПР-у најраније пет година од године подношења захтева, чији је оснивач и законски заступник физичко лице старости до 35 година, могу остварити право на финансијску подршку у износу до 35 одсто вредности улагања, односно, до 45 одсто вредности улагања за привредне субјекте који припадају неразвијеним подручјима, тј. јединицама локалне самоуправе које су разврстане у трећу или четврту групу развијености, наравно, у складу са Законом о регионалном развоју. Преостали износ улагања финансираће се из кредита Фонда за развој, са роком отплате до пет година у оквиру кога је грејс период до једне године, и каматном стопом од 1,5 одсто годишње уз гаранцију банке или 2,5 одсто, уз остала средства обезбеђења и уз примену валутне клаузуле – објашњава Горана Танасковић.

Износ укупно одобрених средстава по захтеву не може бити мањи од 400.000 динара, нити већи од 6.000.000 динара за све привредне субјекте. Улагања која се могу финансирати у оквиру овог програма обухватају куповину опреме, алата и доставних возила, укључујући и моторна возила на електрични погон, која служе за превоз сопствених производа, репроматеријала и сировина и других транспортних средстава укључених у процес производње или пружање услуга, нових или половних, али не старијих од пет година. Средства се могу користити и за текуће одржавање пословног или производног простора до износа од 1.000.000 динара, као и за оперативне трошкове, који могу да учествују највише до 20 одсто у структури укупног улагања.

– Оснивачи привредних субјеката, који конкуришу за средства по овом програму, могу да се обрате акредитованим регионалним развојним агенцијама да би прошли бесплатну обуку за започињање пословања и да би им се пружила саветодавна и техничка помоћ у конкурисању, коју пружају агенције и Привредна комора по програму стандардизованог сета услуга за МСПП. Конкурсна документација и све информације о учешћу у овом јавном позиву могу се преузети са интернет стране Министарства привреде, Фонда за развој и са портала предузетништва – подсећа Танасковић.

Јавни позив ће бити отворен док износ тражених бесповратних средстава не премаши износ расположивих средстава за спровођење програма за 35 одсто, колико је просечан проценат одбијених, као и одусталих захтева пре решавања у претходним годинама, а најкасније до 31. децембра ове године.

Н. Р.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.