Grad

DA LI ĆE SE DELITI TIPSKE POSUDE ZA IZNOŠENJE SMEĆA?

Veoma česta pitanja u vezi sa zamenom postojećih i nabavkom novih posuda za smeće, naročito u kategoriji domaćinstva, su ukazala na potrebu da upoznamo javnost sa činjenicama koje definišu prava i obaveze korisnika usluga iznošenja i deponovanja smeća, kažu u JKP „Komunalac“

Kako objašnjavaju iz ovog javno komunalnog preduzeća, u skladu sa Odlukom o obavljanju komunalne delatnosti upravljanja komunalnim otpadom (Sl.list grada Čačka, broj 14, od 14.jula 2018. godine) u Članu 9, četvrtom paragrafu kaže:
-Vlasnici, odnosno korisnici porodičnih stambenih objekata dužni su da sami nabave najmanje po jednu tipsku plastičnu kantu za odlaganje komunalnog otpada, zapremine 120 litara i da je sami održavaju. Dakle, obaveza svakog domaćinstva je da kupi tipsku posudu za odlaganje kućnog smeća, što je predmet velikog interesovanja naših korisnika usluga, kaću u JKP „KOMUNALAC“.

U prethodnom periodu je u okviru projekata tipa “primarna selekcija na mestu nastajanja” i slično, preduzeće došlo u posed određenog broja tipskih, plastičnih kanti od 120 litara (plave i zelene kante), koje su podeljene korisnicima koje su ovi projekti obuhvatali. Završetkom ovakvih projekata određeni broj posuda je ostao na zalihama, pa je naše preduzeće uz revers posude izdavalo sugrađanima, redovnim platišama na korišćenje.

Naše preduzeće više ne poseduje na zalihama tipske kante, pa se nadamo da će ovom informacijom biti razjašnjena nastala dilema“, kažu u JKP „Komunalac“.

Na gradskom području ima planski broj posuda (zelene i plave kante pvc) i netipiziranih posuda 0,08m3 oko 15.000 komada, pa bi bilo nerealno očekivati da „Komunalac“ nabavi ovogjbroja kanti i podeli korisnicima usluga, jer jednostavno za to nema opredeljena sredstva, kađu nadležni.

Kao ilustraciju strukture nabavke osnovnih sredstava (kantu u ovom slučaju), mogli bi da damo primer ostalih javnih preduzeća, recimo JKP “Vodovod” bi bilo u obavezi da svojim korisnicima obezbedi vodomere, Elektrodistribucija strujomere i tako dalje, što nije slučaj.

U cilju blagovremenog informisanja javnosti, najavljujemo realizaciju Projekta primarne separacije otpada u Čačku, a u saradnji sa Gradom, Ministarstvom zaštite životne sredine i Programom podrške razvoju infrastukture životne sredine (EISP2).
Opšti cilj Projekta je da se pobošlja kvalitet života građana kroz podizanje standarda životne sredine u Republici Srbiji približno niovu Evropske unije. Specfični cilj je da se pobeđša upravljanje komunalnim otpado u Gradu Čačku u skladu sa standardima EU i srpskog zakonodavstva.
U okviru Implementacionog plana predviđeno je:
– Plasičnih kanti od 240l za reciklabilni otpad 15.160
– Plastični kontejeneri od 1,1m3 za reciklabilni otpad 392
– Plastični kontejner od 1,1m3 za staklo 248
Sa krajnjim korisnicima će se zaključivati posebni ugovori, gde će biti definisane prava i obaveze.
Realizacijom Projekta primane separacije bi se znatno relaksirala potreba za nabavkom novih posuda, promenila komunalna slika grada i podigao kvalitet usluge iznošenja i deponovanja smeća.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.