Društvo Grad

МАКСИМАЛНО АНГАЖОВАЊЕ, ПОЗИТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

МИРЈАНА ЂОКОВИЋ, ДИРЕКТОРКА ЈКП “КОМУНАЛАЦ”, О ОВОГОДИШЊИМ ПЛАНОВИМА

На основу процене финансијских показатеља ЈКПКомуналацће пословну 2023. годину завршити са позитивним резултатом, исказаним кроз добит од 185.000 динара, која ће бити распоређена на основу одлуке Надзорног одбора, а у складу са одлуком о буxету и уз сагласност оснивача, Града Чачка. У овој пословној години приоритетиКомуналцабиће повећање укупне ефикоснасти пословања и смањење трошкова; побољшање наплате досадашњих услуга и кроз репрограм, како би дужници могли да измире своје обавезе плаћањем на рате; модернизација возног парка, односно осавремењавање преузимања, транспорта и депоновања отпада; подстицање суграђана на одговорнију и правилнију селекцију отпада…, навела је за наш лист Мирјана Ђоковић, директорка ЈКПКомуналац”.  

ЗАДОВОЉНИ ПРИМАРНОМ СЕЛЕКЦИЈОМ ОТПАДА

Јавно комунално предузеће “Комуналац” функционише кроз неколико радних јединица: “Чистоћа”, “Хигијена”, “Одржавање”, “Пијаца” и “Зоо хигијена”. Широка је лепеза активности овог комуналног предузећа, али кључно је да је једини оператер у процесу управљања отпадом на територији Града Чачка, на 62 градске, приградске и сеоске месне заједнице.

– “Комуналац” отпад довози до трансфер станице на локацији Прелића. Наше предузеће годишње прикупи 33.000 тона отпада. Када је реч о сувом отпаду, предвиђено је да прикупимо и након пресовања отпремимо на регионалну депонију око 3.200 тона. За неколико дана очекујемо испоруку камиона из “Ивековог” програма и већ смо припремили возаче за сопствени превоз отпада, што ће бити велика уштеда на годишњем нивоу, око 36 милиона динара ће остати на рачуну нашег предузећа. Када је реч о примарној селекцији отпада, уже градско језгро, насеља Љубићки кеј и Алваxиница покривени су подземним контејнерима, а ове године биће и Авенија липа. До сада на територији града укупно имамо 77, а када ове године будемо поставили још 14, биће их много више, него у градовима у нашем окружењу. Подземни контејнери су постављени углавном у пару, а негде их има и три, што зависи од броја стамбених зграда у окружењу. Намењени су за одлагање мокрог и сувог отпада, што је јасно обележено различитим бојама и налепницима, тако да се наши грђани добро сналазе. Веома смо задовољни примарном селекцијом отпада. Треба да поделимо још 3.300 канти, углавном у Атеници и Љубићу, где су уске улице. Управо због тога чекамо испоруку камиона од осам метара кубних, који ће бити врло прилагодљив уским улицама ради лакшег сакупљања отпада, па ћемо поделити канте и задужити наше грађане – каже Мирјана Ђоквић, директорка ЈКП “Комуналац”, напомињући да су рециклажна острва постављена на 34 локације.

Такође, ово комунално предузеће прикупља и амбалажно стакло на подручју града, приградских насеља и неколико месних заједница на сеоском подручју, а за то су намењени жути контејнери. Планирано је да се у 2024. години сакупи и отпреми око десет тона амбалажног стакла. Забележен је и енормни раст кабастог отпада, што тренутно представља велики проблем за третман и одлагање ове врсте отпада, али ускоро ће бити решен набавком шредера за млевење.

Наша саговорница подсећа да су радници овог предузећа активни и на чишћењу дивљих депонија. За ову намену издвојена су значајна средства из буxета Града, а менаxмент предузећа очекује и помоћ Републике кроз пројекте.

– У току је и задуживање наших корисника на сеоском подручју, што подразумева и набавку контејнера на тим локалитетима. До сада је под наплатом  већ 14 сеоских месних заједница и нисмо имали проблеме са грађанима. Један од приоритета нам је и прецизна евиденција корисника услуга, односно ажурирање наших база података, као и унапређење комуникације са корисницима наших услуга – каже саговорница “Чачанског гласа”.

НА ДОБРОМ ПУТУ

Планирани укупни приходи “Комуналца” за 2024. годину су 574.753.000 динара, а расходи 574.586.000 динара. У структури укупних расхода значајно је дошло до повећања трошкова зарада, накнада и осталих личних примања запослених у текућој години, због повећања минималне цене рада са 230 динара на 271 динар. Иначе, само платни фонд запослених у овом предузећу је 32 милиона динара.  

– Планирана су средства за исплату јубиларних награда, у износу од 2.768.000 динара, а осам милиона је предвиђено за солидарну помоћ запосленима, у складу са финансијским могућностима предузећа. За ангажовање радника преко агенције планирана су средства у износу од 49 милиона, а за трошкове услуга агенције за физичко и техничко обезбеђење 13 милиона динара. За набавку добара смо планирали 179.110.000, за услуге 211.377.000, а за радове 10.800.000 динара. Планирани полсовни резултат који би требало да буде исказан на крају 2024. године је добит, у износу од 167.000 динара – навела је директорка.

Мирјана Ђоковић наглашава да ће “Комуанлац” и даље бити на путу модерног, флексибилног, мултидисциплинарног, услужног комуналног предузећа, са циљем повећања укупне ефикасности пословања, подизања нивоа квалитета пружања услуга и смањења трошкова. Такође, један од приоритета је перманентно мотивисање грађана и подизање еколошке свести.

Н. Р.

ПЛАНИРАНЕ ИНВЕСТИЦИЈЕ

Планиране инвестиције овог комуналног предузећа за 2024. годину износе 121.650.000 динара. За набавку и уградњу подземних контејнера планирано је 11,5 милиона динара; за дробилицу, односно шредер за млевење кабастог отпада 16 милиона, уз учешће локалне самоуправе од 2,5 милиона; за нову комбиновану радну машину – скип утоваривач 12,3 милиона, такође, уз учешће локалне самоуправе од 2,5 милиона; за контејнере за сеоско подручје 6,9 милиона; за специјално теретно возило – камион са краном за утовар и транспорт крупне стоке 5,5 милиона, уз учешће Града од 1,6 милиона; за аграр контејнере од 32 метра кубна пет милиона; за посипач соли за теретно возило 2,2 милиона; за раоник за снег за теретно возило 1,5 милиона; за трактор са раоником и посипачем соли 1,3 милиона; за израду Главног пројекта Градске пијаце 10 милиона; за израду пројекта за градњу међуобјекта за прихват споредних продуката животињског порекла у Прелићима 2,1 милион; за комунално возило смећар од осам метара кубних са системом за пражњење канти и контејнера 15 милиона; за комунално возило смећар од 22 метра кубна са системом за пражњење канти и контејнера 25 милиона; за машину за чишћење графита 2,5 милиона динара…, навела је Мирјана Ђоковић, највеће овогодишње инвестиције.

МЕСЕЧНИ РАЧУНИ

– Препорука Државне ревизије је да обрачуне за наше услуге не радимо квартално, за три месеца, као до сада, већ за сваки месец. Дакле, наши грађани ће убудуће добијати месечне рачуне, јер су искуства осталих комуналних предузећа показала да се постижу бољи резултати наплате. Цене наших услуга нису промењене, иако су порасле зараде и повећане цене енергената. Домаћинства и даље плаћају осам динара по метру квадратном, судови, тужилаштво, здравствене установе, државни органи и организације девет динара по метру квадратном, а сви остали корисници који обављају пословну делатност 14,55 динара… За домаћинства са сеоског подручја нису задужени помоћни објекти, као што су подруми, тремови, штале на пољопривредним газдинствима, већ само стамбени објекти. За куће до 100 метара квадратних корисници услуга плаћају 304,80 динара, за куће од 101 до 200 метара квадратних 426,30 динара и за куће веће од 200 метара квадратних 549 динара – подсетила је наша саговорница.

ГЛАВНИ ПРОЈЕКАТ ЗА ГРАДСКУ ПИЈАЦУ

– Ове године смо добили субвенције од Града Чачка за расписивање тендера за Главни пројекат изградње и реконструкције “Градске пијаце”, што ће бити капитална инвестиција, не само за наше предузеће, већ за град. Када крајем године буде урађен Главни пројекат, аплицираћемо код донаторских кућа за суфинансирање – најавила је директорка “Комуналца”.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.