Oni su budućnost Čačka, zaslužuju šansu! Projekti

MAŠINSКO-SAOBRAĆAJNA ŠКOLA U ČAČKU – RASADNIK КVALITETNIH КADROVA

Dualno obrazovanje je deo sistema srednjeg stručnog obrazovanja u kome se kroz teorijsku nastavu i vežbe u školi i učenje uz rad kod poslodavca stiču, usvajaju i izgradjuju znanja, veštine i sposobnosti u skladu sa standardom kvalifikacije i planom i programom nastave. Mašinsko-saobraćajna škola (MSŠ) u Čačku od 2018/2019. godine upisuje učenike po dualnom modelu na obrazovne profile u području tekstilstva, zahvaljujući firmama: „Tiffany“, PS Fashion Design, Weltex, kojima se kasnije pridružila i kompanija „B-export“. Pokazalo se da je ovakva praksa i te kako značajna, jer predstavlja pravi put za obezbedjivanje kvalitetnih kadrova za potrebe tekstilne industrije. U ovoj srednjoškolskoj ustanovi se nadaju da će u novoj školskoj godini, pored postojećih, zaživeti i novi profili dualnog obrazovanja, pre svega na području mašinstva i obrade metala.

Mašinsko-saobraćajna škola u Čačku je školske 2017/2018. godine, na zahtev čačanskih privrednika, upisala po dualnom modelu dva obrazovna profila, bravar-zavarivač – 15 učenika i modni krojač – 30 učenika. Кako objašnjava direktor škole Mirko Lazović, na prvu generaciju se nije primenjivao Zakon o dualnom sistemu obrazovanja, tako da firme, u kojima su učenici realizovali praktičnu nastavu (u II i III razredu), nisu imale dodatne troškove. Učenici u I razredu praktičnu nastavu realizuju u školskoj radionici.

-U saradnji sa socijalnim partnerima i nastavnicima praktične nastave – koordinatorima, Mašinsko-saobraćajna škola je sve učenike rasporedila po radnim organizacijama. One su odredile instruktore koji su prošli odgovarajuću obuku da, u saradnji sa koordinatorima, prate i nadziru proces sticanja znanja i veština tih učenika, kako bi na kraju stekli standard kvalifikacije i mogli odmah da se uključe u rad nakon završetka školovanja. Veliku podršku smo imali i od lokalne samouprave koja se ogledala u adaptaciji i opremanju kabineta savremenim nastavnim sredstvima i mašinama – navodi direktor škole Lazović, dodajući da je cela generacija učenika po dualnom modelu uspešno završila školovanje sa izuzetno dobrim i zavidnim rezultatima, njih desetak se i zaposlilo nakon sticanja diplome, a bilo je i onih koji su nastavili dalje školovanje.

Prema rečima direktora Lazovića, od školske 2018/2019. godine Zakon o dualnom sistemu je počeo da se primenjuje u punoj formi, pa se to odmah negativno odrazilo i na broj zainteresovanih privrednika da prime učenike na učenje uz rad (kooperativno učewe). Zakon obavezuje poslodavce da za učenike, u skladu sa brojem sati provedenih na praksi u firmi, obezbede: mesečnu finansijsku nadoknadu, naknadu za prevoz za dolazak i odlazak sa posla, za topli obrok, HTZ opremu, licenciranog instruktora i primenu svih mera bezbednosti i zaštite na radu.

-Mašinsko-saobraćajna škola od 2018/2019. godine, pa do danas, upisuje učenike po dualnom modelu samo u području rada tekstilstvo, zahvaljujući našim firmama: „Tiffany“, PS Fashion, „Weltex“, kojima se kasnije pridružila i kompanija „B-export“. I ove generacije učenika stiču praktična znanja uz rad na zadovoljstvo svih učesnika u obrazovnom procesu, kako učenika, njihovih roditelja, zaposlenih u školi, tako i privrednika koji zahvaljujući ovim smerovima dobijaju kvalitetan kadar. U toku je izmena Zakona o dualu, kao i izrada Plana upisa za narednu školsku godinu, pa se nadamo da će biti uvažene sugestije privrednika i da će doći do smanjenja njihovih obaveza, što bi dovelo do uvodjenja i novih obrazovnih profila po dualu. Tu prevashodno mislimo na zanimanja mašinske struke, jer Čačak je prepoznatljiv po mašinskoj industriji, a naša {kola obrazuje učenike za rad u području mašinstva i obrade metala. Da mi ne zamere kolege, ali na prvo mesto stavljam mašinstvo, upravo zbog toga što je naša škola do 2000. godine obrazovala učenike samo u tom području rada. Danas MSŠ ima pet područja rada (mašinstvo i obrada metala, saobraćaj, mehatronika, umetnost i tekstil) i veoama atraktivne obrazovne profile. Pored toga, izdvajam veoma stručan i posvećen kadar kao i opremljenost škole i školske radionice savremenim nastavnim sredstvima i mašinama – ističe direktor MSŠ.

NOVČANA NAКNADA – DODATNA MOTIVACIJA ZA UČENIКE

Marijana Grujović, profesor srpskog jezika i razredni starešina, navodi da se susrela sa dualnim sistemom obrazovanja 2017. godine, kada je MSŠ počela školovanje prve generacije učenika na smeru modni krojač, čime se svrstala medju prve srednjoškolske obrazovne ustanove u Moravičkom okrugu u kojima je zaživela takva praksa.

-Кao razredni starešina tog odeljenja koje je bilo popunjeno do poslednjeg mesta još u prvom upisnom krugu, jer je vladalo veliko interesovawe za smer, od početka sam imala jako lepu i profesionalnu saradnju sa koleginicama koje su bile instruktori praktiče nastave u tekstilnim firmama „Tifani“ i PS Fashion. Učenici su bili motivisani, rado su odlazili na praksu u firme, svideo im se način učenja i uvodjenja u struku kroz rad, direktno su mogli da vide i osete atmosferu, kao i sve procese rada u pomenutim firmama. Rado su prepričavali kako im je protekao radni dan, a dodatnu motivaciju za posvećen rad imali su u novčanoj nadoknadi koju su dobijali od poslodavaca. Profesorke prakse i instruktorke Snežana Milošević i Svetlana Davidov Adamović su im bile na raspolaganju sve vreme prakse, pomagale im, podržavale ih. Nije bilo lako, šilo se i paralo, ali uskoro su počeli da donose odevne komade koje su sami izradili, tako da je taj efekat svesti da su sami nešto stvorili uticao na njihovo samopouzdanje, kao i novčani stimulans, pa su se brzo izdvojili najbolji medju njima koji su odmah po završetku školovanja dobili posao u tim firmama – rekla je za „Čačanski glas“ profesorka Grujović i posebno istakla da dualno obrazovanje ima mnogo prednosti koje deca i roditelji prepoznaju, a da istovremeno ovaj sistem izvodjenja nastave doprinosi razvoju privrede i stimultivno deluje i na kompanije i učenike.

Profesorka Snežana Milošević, koordinator prakse, ističe da MSŠ ima pozitivna iskustva u školovanju modnih krojača, jer su učenici dobili priliku da stiču nova saznanja i neophodne veštine kroz praksu u realnom radnom okru`ewu, a kompanije u kojima se odvijala praksa odgovaraju}e kadrove, potpuno osposovqene za rad:

-Od ove godine u našoj školi zaživeo je još jedan obrazovni profil dualnog obrazovanja – modelar odeće, što će omogućiti tekstilnoj industriji da dobije mlad kadar koji je, inače, neophodan da bi ova grana privrede nastavila uspešno da se razvija. Veoma je važno što su učenici tokom prakse u radnom okruženju poslodavca, jer tako stiču pravu sliku o radu i ponašanju u firmama. Oni, koji svoju praksu obavljaju u firmama, ili su nakon završetka srednje škole ostali da rade u tim kolektivima, pokazali su da mogu, ravnopravno sa starijim radnicima, da prate ceo proces proizvodnje i veoma uspešno učestvuju u njemu

OČEКUJU NOVE PROFILE DUALNOG OBRAZOVANJA U NOVOJ ŠКOLSКOJ GODINI

Mašinsko-saobraćajna škola planira da u narednoj školskoj godini, u području rada Mašinstvo i obrada metala, upiše: 30 mašinskih tehničara za upravljanje CNC mašinama i 30 tehničara za kompjutersko konstruisanje (oba smera su četvorogodišnja), a u okviru trogodišnjih smerova 30 automehaničara (15 automehaničara i 15 industrijskih mehaničara) po 15 učenika za zanimanja autolimar i bravar (bravar – zavarivač), kao i 30 operatera mašinske obrade. U području Saobraćaja, na četvorogodišnji smer tehničar drumskog saobraćaja planirano je da se upiše 60 učenika, a na trogodišnjii – vozač motornih vozila, njih 30. U području Mehatronike, planiran je upis 30 učenika na četvorogodišnji smer tehničar za mehatroniku, dok će u oblasti Umetnosti, kulture i javnog informisanja biti upisan 21 učenik, konkretno po sedam učenika na smerovima konzervator kulturnih dobara, drvorezbar i klesar (IV stepen obrazovanja). Za područje Tekstila (moguće po dualu) planirano je da bude upisano 30 učenika na smer modelar odeće (IV stepen).

-Još uvek nemamo konačni plan upisa, posebno kada je reč o obrazovnim profilima po dualnom sistemu obrazovanja, jer još uvek se vode razgovori sa privrednicima, preko Privredne komore, i usaglašava plan upisa i izmena Zakona o dualnom obrazovanju. Očekujemo da se u dualnom sistemu pojave još neki obrazovni profili. Postoje zainteresovani privrednici koji bi želeli da se uključe u dualni sistem obrazovanja, jer je to najbolji način da obezbede stručne i kfalifikovane kadrove – kaže direktor Mašinsko-saobraćajne škole.

V. Stepanović

Regionalni Challenge Fond je 1. februara objavio poziv školama za podnošenje izjava o zainteresovanosti za uključivanje u dualno obrazovanje. Da bi se prijavila, škola mora da oformi partnerstvo sa kompanijama (najmanje dve) radi razvoja programa dualnog obrazovanja tokom koga učenici razvijaju veštine potrebne partnerskoj kompaniji. Potrebno je obezbediti obuku uz rad po dualnom modelu obrazovanja za minimalno 15 učenika. Ovaj fond je nastao na inicijativu nemačkog Saveznog ministarstva za ekonomsku saradnju i razvoj, a delegiran je kfW Razvojnoj banci, kao zajednička inicijativa privrednih komora iz regiona.

-Sa ovim projektom bi svi bili na dobitku, kompanije bi imale adekvatno obučene i kvalifikovane radnike koji su spremni za rad, a učenici odlične uslove za sticanje znanja i veština na savremenim mašinama i veću mogućnost zapošljavanja. Škola bi dobila savremenu opremu i obučen kadar, zadovoljne učenike, roditelje i zaposlene. Grad bi imao višestruku korist, počev od boqeg poslovanja privrede, pospešivanja zapošljavanja mladih, pa sve do boljeg životnog standarda i većih mogućnosti za njihov ostanak i formiranje porodica u našem gradu – ističe Lazović.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.