Društvo

ПОСЛЕ ШЕСТ ДЕЦЕНИЈА ПРВА ВЕЛИКА РЕКОНСТРУКЦИЈА КАНАЛА ЗА НАВОДЊАВАЊЕ ОД ПАРМЕНЦА ДО ЉУБИЋ КЕЈА

ИНВЕСТИЦИЈА ВРЕДНА 5,7 МИЛИОНА ЕВРА

Канал за наводњавање од Парменца до Катрге, дотрајао од времена, небриге, али и намерног уништавања, годинама је, уместо некадашњег  поноса, представљао велики проблем многим Чачанима, посебно током поплава у последњој деценији… Због тога је обнова, или боље рећи поновна изградња канала, која је започета пре неколико месеци, вишеструко значајна за цео град. Прва фаза реконструкције и модренизације Хидромелиорационог система „Парменац“ реализује се кроз пројекат “Развој наводњавања у пољопривреди Србије”. Кроз две године, колико је рок за завршетак радова, канал би требало да врати своју основну намену – да обезбеди воду за наводњавање пољопривредних површина у Пријевору и Трбушанима и спречи штете од поплава.

Exif_JPEG_420

Инвеститори пројекта, који се са 5,7 милиона евра финансира кроз зајам из Фонда за развој Абу Даби, су Влада Републике Србије и Јавно водопривредно предузеће „Србијаводе“. О једној од тренутно највећих инвестиција у Чачку, обнови 5.350 метара канала од Парменца до Љубић кеја, за „Чачански глас“ говориo je Иван Петровић из ЈВП „Србијаводе“ .

Exif_JPEG_420

Хидромелиорациони систем Парменац – Катрга целом својом дужином (око 24,5 километара) у последњих тридесетак година потпуно је девастиран. У неким деловима од шибља, корова, дрвећа које је достизало и пречник од 30 сантиметара, затрпан гомилом смећа, канал се више није ни видео. Због неодржавања дошло је до урушавања бетонских плоча. Радници домаћих фирми, које су кроз јавне набавке изабране за извођаче (ужичко „Јединство“, чачанска „Морава“ и шабачки „Машинокоп“), већ су потпуно уклонили шибље и дрвеће и до сада су око 90 одсто корита канала очистили од муља и велике количине отпада, наводи, поред осталог, Иван Петровић, који врши стручни надзор грађевинских радова.

– У целом водозахватном објекту (код бране Парменац), поред већ поменутног чишћења, санираће се сва оштећења. Предвиђена је замена обе уставе на водозахвату. Главни канал за наводњавање, који снабдева пумпне станице  водом, обрастао је у вегетацију и оштећен, па је потребно извршити његову санацију. Канал ће бити обложен армираним бетоном – неки су од послова које за наредни период најављује Петровић.

Exif_JPEG_420

Према пројекту, биће уклоњене старе уставе код пумпних станица и замењене новим. Санираће се и сифони „Имата” (у Пријевору) и „Суви брег”. Ова санација обухвата бетонске радове и чишћење од наноса, као и монтирање нових челичних решетки и табластих устава. Постојећи испуст у Моравац се задржава, али ће се на улазу у испусни цевовод изградити нова улазна грађевина, на којој ће бити монтирана нова устава. Поред тога, биће саниране и постојеће сервисне саобраћајнице дуж трасе канала за наводњавање.

ЧЕТИРИ ПОДСТИСТЕМА ЦЕВОВОДА

– Пројектом су предвиђена четири подсистема цевовода, који чине главну дистрибутивну мрежу за наводњавање. Подсистеми су подељени према броју црпних станица. Укупна дужина подсистема цевовода (секундарне мреже) је око 11 километара. Већ смо почели постављање нових цеви – објашњава Петровић и додаје да је, у оквиру сваког подсистема, предвиђено наводњавање тако што ће дуж цевовода на сваких 70 до 90 метара бити инсталирани надземни хидранти, опремљени мерачем протока и управљачком јединицом којом се врши наплата утрошене воде.

Exif_JPEG_420

Биће изграђене и четири пумпне станице, којима ће се омогућити уједначен притисак дистрибуције воде, без обзира на број прикључених корисника. Пумпна постројења се, у периодима наводњавања, допремају и постављају  на  бетонске платформе. Ван сезоне наводњавања пумпе се уклањају, прикључци блиндирају и пумпе стављају у посебне просторије. Пумне станице ће посебним уређајем за аутоматску (даљинску) контролу бити активиране и деактивиране. У току активног периода регулатором ће се одржавати притисак, чиме ће се обезбедити контролисани услови на хидрантима.

Exif_JPEG_420

Примењиваће се нови начин наводњавања. Наиме, вода ће се дистрибуирати на захтев потрошача. Путем фреквентне регулације обезбеђује се уједначен притисак, без обзира на број истовремених корисника система. Даљинском контролом пумна станица се укључује и искључује, чиме је обезбеђена контрола потрошње воде за заливање. На наводњаваном подручју ће се користити различити начини наводњавања: вештачко орошавање и систем „кап по кап”. Максимални притисак у мрежи је 10 бара. Уколико буде постојала потреба за смањењем притиска, сваки корисник може за потребе свог индивидуалног система да угради редуцире притиска.

В. Т.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.