Društvo Grad

РЕКОНСТРУКЦИЈА ПУТЕВА, ЈЕДНА ОД НАЈЗНАЧАЈНИЈИХ АКТИВНОСТИ

ПЛАНОВИ ЈП “ГРАДАЦ” ЗА 2022. ГОДИНУ

Одлуком Скупштине Града Чачка, почетком 2022. године, Милан Бојовић је именован за вршиоца дужности ЈП “Градац”, што сматра великим изазовом, уз огромну одговорност према градоначелнику и Скупштини града, али, подједнако, и према суграђанима. Жели да предузећу врати “стару славу” и да уз велику подршку запослених и новоформираног Надзорног одбора, ЈП “Градац” буде модеран сервис града и наших суграђана. Финансијска подршка Града, која је из године у годину значајно већа, обавеза је више да Чачак буде инфраструктурно опремљенији, уређенији, чистији и лепши, рекао је Бојовић, на почетку разговора за наш лист.  

Милан Бојовић, в. д. директора ЈП „Градац“

– Јавно предузеће за просторно и урбанистичко планирање, грађевинско земљиште и путеве “Градац” Чачак је основано са задатком да се стара о грађевинском земљишту, односно, привођењу земљишта планираној урбанистичкој намени. Ову мисију предузеће остварује вишеструким деловањем, кроз израду просторних и урбанистичких планова, вођење земљишне политике у смислу одређивања, предлагања и примене цена закупа и трајног отуђења земљишта, решавања имовинско-правних односа и прибављања земљишта, првенствено за потребе изградње саобраћајница – улица, као и изградње објеката комуналне инфраструктуре (атмосферске и фекалне канализације, водоводне мреже, јавне расвете). Са друге стране, предузеће се стара и о другим видовима коришћења земљишта у комерцијалне сврхе, јер осим урбанистичких планова, израђује и низ програма привременог коришћења земљишта. То су, пре свега, програми постављања киоска, аутобуских стајалишта са комерцијалним функцијама, других врста привремених објеката комерцијалне намене, билборда и других рекламних објеката, као и других програма који доприносе уређењу грађевинског земљишта до привођења намени по урбанистичком плану. Кроз наведене активности “Градац” доприноси остваривању одређених прихода локалној самоуправи, задовољавању потреба грађана и бољем уређењу града –  каже Милан Бојовић, в. д. директора ЈП “Градац”.

УПРАВЉАЊЕ ПУТНОМ МРЕЖОМ

Према његовим речима, посебна мисија предузећа је управљање путном мрежом из надлежности локалне самоуправе:   

– Имајући у виду значај развијеног, безбедног и ефикасног саобраћаја за свеукупни развој локалне заједнице, ова мисија је у оквиру делатности предузећа од изузетног значаја. Првенствено је важно за развој привредних капацитета на комплетној територији Чачка, како на градском, тако и на сеоском подручју. Мрежа категорисаних путева из локалне надлежности је око 350 километара, а са мрежом осталих путева из локалне надлежности то је потенцијал од скоро 1.000 километара путне мреже. Имајући у виду релативно малу површину територије локалне заједнице, од 630 квадратних километара, може се закључити да је локална путна мрежа у погледу густине на завидном нивоу. Поред тога, предузеће управља јавном расветом, атмосферском канализацијом и водотоковима другог реда на територији града Чачка.

Директор подсећа да је у претходних неколико година остварен огроман инфраструктурни развој града, у чему је “Градац” дао велики допринос у реконструкцији и изградњи путева и улица, али и бројним партерним уређењима. У последњих пет година, уз огромну подршку Владе Републике Србије и ЈП “Путеви Србије”, асфалтирано је више од 300 километара путева на територији града. Само током претходне године, асфалтирано је око 50 километара путева, у укупној вредности од око 400 милиона динара. “Градац” је урадио припрему техничке документације и заједно са представницима ЈП “Путеви Србије” надзор над реализацијом ових активности.  

НАДЗОР НАД БРОЈНИМ УГОВОРИМА И АКТИВНОСТИМА

– Поред овога, редовне активности техничке службе предузећа подразумевају и стручни надзор над бројним другим уговорима и активностима, веома значајним за наш град: редовном одржавању, реконструкцији и изградњи општинских и некатегорисаних путева, извођењу радова комуналног одржавања града, кроз уговоре са јавно комуналним предузећима “Комуналац”, “Градско зеленило” и “Моравац”, одржавању пружних прелаза ЈП “Железница Србије”, враћању раскопаних јавних површина у првобитно стање, одржавању светлосне сигнализације на свим семафорисаним раскрсницама, одржавању вертикалне и хоризонталне саобраћајне сигнализације на градским саобраћајницама, одржавању јавне и декоративне расвете, уређењу водотока другог реда и канала за одвод површинских вода, зимском одржавању градских саобраћајница, локалних и некатегорисаних путева на сеоском подручју, постављању табли са називима улица по одлукама Скупштине града, као и радова које су изводиле месне заједнице из сопствених средстава – наводи Бојовић.

РАД УРБАНИСТИЧКЕ И ПРАВНЕ СЛУЖБЕ

Рад урбанистичке службе “Градца” током претходне године обележила је израда регулационих планова, “Трбушани – Љубић“, “Спортски центар”, “Лугови”, “Кулиновачко поље” и “Лозница”.  

– Значајно је поменути и припремне активности које су током прошле године реализоване за израду Генералног урбанистичког плана Града Чачка, које подразумевају евидентирање и анализу постојећег стања зеленила, јавних површина и јавних функција, активности на исправци границе плана, тј. усклађивање са дигиталним катастарским планом, почетак израде геолошких подлога, итд. У области пројектовања је важно издвојити другу фазу Булевара војводе Путника, од Улице Јаше Продановића ка Лозничкој реци. У сарадњи са Институтом за путеве урадили смо пројекат приступне саобраћајнице до видиковца на Каблару са паркинзима за аутобусе и 100 путничких возила. Овај пројекат је и реализован током прошле године захваљујући подршци Радне групе Владе Републике Србије за развој Овчарско-кабларске клисуре и ЈП “Путеви Србије”. Вредност ових радова је износила око 90 милиона динара. Од урађених и потврђених шест пројеката парцелације и препарцелације, издвојио бих утврђивање регулације за потребе остваривања везе Булевара Танаска Рајића, са петљом Моравског коридора у Љубићкој Балузи, чиме су створени предуслови за пројектовање и изградњу ове веома значајне саобраћајнице за наш град. Све ове активности, на најбољи могући начин и у складу са законским актима, прати економско – правна служба, као трећи и не мање значајан део нашег предузећа – наглашава Милан Бојовић.

АМБИЦИОЗНИ ПЛАНОВИ

Предузеће је ову годину започело ефикасном зимском службом, реализованом у сарадњи са предузећима “Моравац”, “Комуналац”, “Градско зеленило” и месним заједницама на сеоском подручју. Када су временски услови дозволили, “Градац” је наставио са асфалтирањем путева и до сада је од почетка године асфалтирано око 15 километара у вредности од 92 милиона динара, у месним заједницама Атеница, Бечањ, Брезовице, Горња Горевница, Јежевица, Кључ, Кошутњак, Кулиновци, Липница, Љубић, Милићевци, Мојсиње, Остра, Петница, Виљуша и Вранићи, подсећа директор и додаје:

– У току су бројне активности на територији читавог града и тренутно имамо уговорених радова у вредности од 160 милиона динара. Поред тога, интензивне су и поправке градских и сеоских саобраћајница, које се финансирају из буxета Града, у вредности од 80 милиона динара.

Према речима директора, планови за 2022. годину су веома амбициозни, а најзначајније активности које предстоје су: израда Генералног урбанистичког плана, наставак изградње Булевара војводе Путника и пројектовање Синђелићеве улице, као и решавање имовинско-правних односа након спроведене парцелације Балканске улице, у циљу њеног повезивања са Улицом Драгише Мишовића.   

– У склопу реализације пројекта “Чачак – престоница културе Србије 2023“, једна од значајних активности је и реконструкција Улице цара Душана, за коју је планирано 20 милиона динара. У току је прибављање грађевинске дозволе за уређење Улице жупана Страцимира и њеног претварања у пешачку зону. Идеја је да и Улица цара Душана пешацима да примарно место, изградњом широких пешачких стаза у зони музејског комплекса. Град ће добити ново, лепше лице и спремно дочекати годину у којој ћемо бити престоница културе наше земље. У току је и израда пројектно техничке документације за партерно уређење простора око Галерије “Надежда Петровић”, коју припрема наше предузеће. Почетак изградње Здравствене станице “Љубић” намеће нам лепу обавезу да започнемо и пројектовање Његошеве улице, како би се преко канала за наводњавање остварила веза Љубићки кеј – Здравствена станица. Али, и како би се створили услови за уређење, опремање и изградњу модерног насеља уз сам канал – наводи Бојовић.

ДРЖАВНИ ПРОЈЕКТИ

Све ове наше активности прати и реализација бројних државних пројеката на територији нашег града, почев од изградње ауто-пута “Прељина – Пожега”, Моравског коридора, брзе саобраћајнице “Мрчајевци – Крагујевац”, као и усвајање Просторног плана “Аеродром Морава”.  

– Све ове активности пажљиво пратимо, како би уз реализацију ових пројеката остварили најбољу могућу саобраћајну везу са овим објектима и просторно планирали ова подручја за даљи развој нашег града. Циљ је да уз планирану изградњу карго-центра на Аеродрому “Морава” створимо услове за развој још једне привредне зоне у нашем граду. Уз огроман значај за град, реализација ових пројеката, значајно је утицала и на оштећење путева на територији Чачка, тако да ће њихова реконструкција бити једна од најзначајнијих активности, које нас очекују у овој години, уз подршку и надзор ЈП “Путеви Србије” и предузећа “Коридори Србије” и уз уговорну обавезу, коју имају извођачи радова, представници кинеске Компаније “CCCC” и турско-америчке Компаније “Bextel Enka”.

Н. Р.

Фото: Архива М. Б.

НАЈВЕЋИ ИЗАЗОВ – НЕДОВОЉАН БРОЈ ЗАПОСЛЕНИХ

– Унутрашња организација и персонални потенцијал предузећа су на завидном нивоу. То је резултат високо образовног профила запослених, сталног, активног усавршавања у оквиру струке кроз појединачне и колективне обуке. Отежавајућа околност и највећи изазов за ЈП “Градац” јесте недовољан број запослених. Тренутно је у предузећу запослено 27 лица. Предузеће је потребно кадровски ојачати инжењерским кадром грађевинске, архитектонске и саобраћајне струке. С обзиром на стање тржишта рада и услове запошљавања у јавном сектору, ово кадровско појачање биће тешко остварити. Али, то је разлог више да запослени у ЈП “Градац” пруже свој максимум, као и да се кроз информатичко-техничко усавршавање, набавку савремених софтвера, развој ГИС-а (Географског информационог система) и дигитализацију многих процеса, подигне оперативни капацитет предузећа, а самим тим и квалитет услуга суграђанима. У припреми је и нови веб сајт предузећа, са намером да он буде интерактиван, како би наши суграђани једноставније пријављивали оштећења коловоза, кварове на уличној расвети, оштећења саобраћајне сигнализације и остало, у циљу што бржег и ефикаснијег решавања проблема – нагласио је директор Бојовић.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.