Društvo

UREDNO GREJANJE I STABILNO FUNKCIONISANJE PREDUZEĆA

Javno komunalno preduzeća “Čačak” je u poslednjoj deceniji znatno promenilo način poslovanja, a izgrađena postrojenja obezbeđuju osnovnu delatnost i imaju izuzetno visok stepen korisnosti, rade potpuno automatski sa primenama mera energetske efikasnosti i zaštite životne sredine, što je dovelo do velikog smanjenja utroška primarnog goriva. Poslovanje preduzeća uređuje više zakonskih propisa, uredbi i smernica, čiji je cilj uredno snabdevanje kupaca toplotnom energijom, razvijanje komunalne strukture i obezbeđivanje zaštite životne sredine, podseća direktor Danko Ćalović.

U prethodnom periodu Javno komunalno preduzeće “Čačak” je u potpunosti ostvarilo osnovnu funkciju grejanja grada, uprkos dugogodišnjim otežanim uslovima poslovanja, kaže u razgovoru za naš list direktor Danko Ćalović. Prema njegovim rečima, u periodu od 2010. do 2016. godine, preduzeće je bilo usmereno ka tehničkoj i finansijskoj konsolidaciji i na definisanju problema u aktuelnom finansijskom poslovanju, a od pre pet godina sprovodi oštre i sveobuhvatne mere štednje na svim nivoima. 

– U periodu od 2016. do 2020. godine ostvareni su najvažniji zadaci JKP „Čačak“, a to su: pružanje kvalitetne i kontinuirane usluge grejanja krajnjim kupcima, prilagođavanje politike cena tržišnim principima, vodeći računa o finansijskim kapacitetima kupaca, povećanje produktivnosti i ekonomičnosti poslovanja, uz smanjenje gubitaka grejnog fluida i energije, realizacija započetih programa i investicija, unapređenje mera naplate potraživanja uz prilagođavanje mogućnostima dužnika, unapređenje mera zaštite životne sredine. Osnovni izvori sredstava za realizaciju ovih aktivnosti su sopstvena sredstva preduzeća, prihodi od donacija i pretpristupnih fondova EU (projekti) i sredstva iz buxeta Grada Čačka – objašnjava direktor.

Posle sprovođenja ovih mera, preduzeće je postavljeno na zdravu finansijsku osnovu, rešeni su problemi likvidnosti i drugi problemi u poslovanju i obezbeđeni su uslovi za dalje normalno funkcionisanje preduzeća u tržišnim uslovima, kao i kvalitetno i kontinuirano pružanje usluge grejanja, naglašava Ćalović.

STABILNO POSLOVANJE

Čačansko preduzeće za grejanje je u proteklom periodu poslovalo finansijski stabilno. Iz redovnog priliva i kreditnog zaduženja izmirivalo je tekuće i obaveze po planu otplate kredita.  

– Zbog restriktivne politike naplate svojih potraživanja, koju sprovodi “Srbijagas” od januara 2017. godine, naše preduzeće je preduzelo mere kreditnog zaduženja da bi omogućilo sigurno snabdevanje gasom, stabilno funkcionisanje preduzeća i pružanje usluga grejanja, kao i da bi sprečilo blokadu tekućeg računa. Ova mera je omogućila anuliranje kamata prema preduzeću “Srbijagas” u odnosu na troškove kamata po osnovu kreditnog zaduženja kod poslovnih banaka. Na osnovu ovoga, izmirene su obaveze prema “Srbijagasu” u valutnom roku do 15. u mesecu za prethodni mesec, a naplatom od korisnika usluga grejanja preduzeće će izmirivati obaveze prema kreditnom zaduženju banke – objašnjava Tanja Todorović, direktor ekonomskog sektora.

Zahvaljujući preduzetim merama prethodne obaveze na ime neplaćenih kamata prema “Srbijagasu” iz 2020. su izmirene i na kraju prošle godine ovo preduzeće nije imalo obaveze po osnovu kamata.

– Troškovi tekućeg i investicionog održavanja su u ovom periodu smanjeni zahvaljujući kreditnom zaduženju za ulaganja u investicije za izgradnju i rekonstrukciju toplovoda, koje je realizovano 2014. godine od Nemačke banke za obnovu i razvoj. Po osnovu toga, preduzeće ima obaveze otplate dugoročnog kredita do 2023. godine – kaže Todorovićka.

Prema njenim rečima, naplata korisnika usluga grejanja je nešto manja, ali na zadovoljavajućem nivou, i pored kovida-19. Ali, kako kaže, još uvek je  nedovoljna da se nadoknade dugovanja iz prethodnog perioda. Menaxment preduzeća preduzima neophodne mere naplate, poput slanja obaveštenja, opomena, poravnanja, kao i sklapanja reprograma na odloženo plaćanje do 12 meseci, a sve u cilju da ne bi došlo do utuženja i stvaranja dodatnih troškova korisnika usluga grejanja. Inače, u narednom periodu se ne očekuje promena cene grejanja, koja je od 1. januara smanjena.

NAJVAŽNIJE INVESTICIJE

Generalni direktor kao najvažnije ovogodišnje investicije navodi završetak izgradnje kotlarnice na gas na koju će biti priključene OŠ “Vuk Karaxić”, Tehnička i Muzička škola (a u sledećoj fazi i čačanski fakulteti), zamenu i rekonstrukciju pojedinih vrelovoda, unapređenje informacione tehnologije, ulaganje u opremu za proizvodnju i isporuku toplotne energije.   

– U preduzeću je izgrađen, implementiran, povezan upravljački modul za vizuelizaciju, obradu i praćenje svih poslovnih procesa i podataka. Poslovni procesi u informacionom i informatičkom smislu odvijaju se u okviru pet informacionih celina – sistema: računovodstveno finansijski program, dokumentacioni sistem, sistem praćenja i nadzora toplotnih izvora i podstanica – SCADA, geoprostorni sistem infrastrukture JKP “Čačak” i sistem unutrašnje organizacije radnih stanica zaposlenih. U okviru preduzeća funkcionišu i dva sigurnosna podsistema i to sistem video  nadzora objekata i materijalno tehničkih sredstava i sistem praćenja vozila – GPS. Pušten je u rad ovaj modul, a planirana je nadogradnja i osavremenjivanje ovih sistema kroz izradu i implementaciju jedinstvenog modula za prikupljanje, protok, obradu, praćenje i pravovremenu dostavu informacija na nivou preduzeća i povezivanje sa Centrom za vanredne situacije Grada Čačka, radi mogućnosti korišćenja resursa ovog sistema – kaže Ćalović.

Prema rečima direktora, ovi sistemi ili celine, su veoma važni kada je reč o pružanju usluga korisnicima, jer obezbeđuju neposredni kontakt između preduzeća, kao pružalaca usluge i korisnika:  

– Od presudnog značaja za dobro izvršenje naših usluga su pravovremene informacije o kvalitetu, eventualnim primedbama i problemima prilikom pružanja usluga koje nam omogućavaju da poboljšamo kvalitet usluge, ali i da predupredimo moguće probleme.

Takođe u narednom periodu, planirana je dogradnja i unapređenje sistema za daljinski nadzor i upravljanje toplotnih izvora i spajanje u centralni SCADA sistem.  

– Očekuje se poboljšan kvalitet distribucije energije, manji utrošak energenata, poboljšanje ekoloških uslova i povećanje očekivanog veka trajanja sistema uz optimizaciju troškova – navodi Danko Ćalović.

Ugradnja sistema je završena, a u ovoj i godinama koje dolaze, nadogradnjom opreme i implementacijom ovih procedura JKP “Čačak” će konstantno podizati nivo energetske efikasnosti preduzeća i lokalne zajednice u celini.

Nela Radičević

I “PROLEĆE” NA SISTEMU DALJINSKOG GREJANJA

Posle dugih pregovora, nedavno je i za poslednju kotlarnicu u centru grada na mazut, “Proleće”, potpisan ugovor i ona je sada priključena na gradski sistem daljinskog grejanja. Ova kotlarnica je bila u veoma lošem stanju, jer joj je odavno istekao radni vek, ali za “Proleće” smo imali pravnu prepreku što nije bila u vlasništvu Grada, već stanara, objašnjava direktor.  

– Nedavno smo potpisali ugovor i preuzeli kotlarnicu “Proleće” na upravljanje i održavanje. U tom delu smo, pre 13 godina, ugradili savremenu podstanicu, upravo iz donacije EAR-a, i grejanje je od 26. januara “prevezano” na to postrojenje, tako da je sada i tu nulta emisija štetnih gasova. Inače, podstanica je i dalje vlasništvo stanara, a mi smo je preuzeli na upravljanje i održavanje – kaže Ćalović, podsećajući da je čačanska toplana jedna od retkih u Srbiji koja u potpunosti koristi gas, ekološki najprihvatljivije gorivo.

NOVA KOTLARNICA NA GAS I U MAŠINSKO-SAOBRAĆAJNOJ ŠKOLI?
Prema rečima direktora, trenutno jedina škola na gradskom području koja koristi mazut je Mašinsko-saobraćajna. Kako kaže, Grad Čačak će konkurisati za sredstva iz “Zelenog fonda” za sufinansiranje projekata za modernizaciju grejanja, upravo za kotlarnicu u ovoj školi:  

– Uskoro će biti završen projekat za izgradnju nove kotlarnice na gas u Mašinsko-saobraćajnoj školi. Ako budu odobrena sredstva, ova kotlarnica će biti u funkciji, najverovatnije, već naredne grejne sezone. Planirano je da stara kotlarnica, takođe, ostane u režimu “hladne rezerve”.Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.