Selo

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЈА ЗА ПОЉОПРИВРЕДНИКЕ

ОБНОВА РЕГИСТРАЦИЈЕ ПОЉОПРИВРЕДНИХ ГАЗДИНСТАВА ОБАВЕЗНА И У 2019. ГОДИНИ

Обнова регистрације пољопривредног газдинства у Регистру врши се сваке године, у периоду од 1. марта до 30. априла. У току 2017. и 2018. године није била обавезна, а у 2019. сва регистрована пољопривредна газдинства имају обавезу да обнове регистрацију  у Регистру Управе за трезор.

У обнови регистрације, Управи се достављају сви подаци који су промењени у односу на стање у Регистру, а обавезно се достављају подаци о:

  1. пољопривредним културама на земљишту, које се односе на текућу годину,
  2. врсти животиња и броју газдинства (ХИД), где се животиње држе или узгајају,
  3. промени земљишног поседа и основа коришћења земљишта (катастарска величина и катастарска култура, власништво, закуп и слично).

Пољопривредно газдинство, које се бави прерадом пољопривредних производа и/или непољопривредним активностима, при обнови регистрације не доставља податке из става 2. тач. 1) и 2), осим у случају када се то лице истовремено бави и пољопривредном производњом.

Ако после истека рока за обнову регистрације из става 1. овог члана дође до промене пољопривредне културе на земљишту, носилац породичног пољопривредног газдинства дужан је да изврши исправку ових података до 31. маја текуће године.

Ако носилац породичног пољопривредног газдинства, односно овлашћено лице у пољопривредном газдинству, после истека рока за обнову регистрације, али не касније од 30. септембра, достави уговор о закупу пољопривредног земљишта у државној својини, то земљиште ће бити уписано у Регистар.

Саветодавац за агроекономију Слађана Петрић, ПССС Чачак

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.