Selo

ЧЕТВРТИ ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ИПАРД ПОДСТИЦАЈЕ ЗА ПРЕРАДУ ПОЉОПРИВРЕДНИХ И ПРОИЗВОДА РИБАРСТВА

ВИСИНА ПОДРШКЕ И ДО ДВА МИЛИОНА ЕВРА

Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде (Управа за аграрна плаћања) је објавило четврти Јавни позив за подношење захтева за одобравање пројекта за ИПАРД подстицаје за инвестиције у физичку имовину у области прераде и маркетинга пољопривредних и производа рибарства. Право на ИПАРД подстицаје могу да остваре: предузетници, привредна друштва и земљорадничке задруге. Минимални износ подршке је 10 хиљада, а максимални милион евра у секторима воћа и поврћа, меса, јаја и грожђа, односно, два милиона евра у сектору млека. Рок за подношење захтева истиче 29. октобра.

Слађана Петрић, директор ПССС Чачак

Како наводи Слађана Петрић, директор Пољопривредне саветодавне и стручне службе Чачак, предмет овог јавног позива су инвестиције у физичку имовину и прихватљиви трошкови везани за изградњу, као и набавку нове опреме и механизације. Обухваћени су сектори млека, меса и воћа и поврћа, јаја и грожђа. Захтев за одобравање пројекта и доделу средстава може се поднети само у оквиру једног сектора за једну или више инвестиција. За подстицаје за инвестиције у физичку имовину у области прераде пољопривредних и производа рибарства, укључујући и маркетинг, опредељено је 3.000.780.714 динара. Интензитет помоћи износи до 50 одсто укупних прихватљивих трошкова и до 60 одсто за инвестиције у области управљања отпадом и отпадним водама.

Минималан износ подстицаја које корисник може да оствари у оквиру свих сектора је 10.000 евра. Максимални подстицај у оквиру сектора воћа и поврћа, меса, јаја и грожђа износи милион евра, а у сектору млека два милиона евра.

Прихватљиви трошкови обухватају: изградњу (изградња, грађење, доградња) или побољшање (реконструкција, санација или адаптација) непокретне имовине у складу са законом којим се уређују планирање и изградња, куповину новe опреме, машина и механизације, укључујући и компјутерске програме који омогућавају производне процесе, затим, општи трошкови који подразумевају трошкове настале за консултантске услуге, студије изводљивости и остале услуге за припрему, прибављање и израду документације за остваривање права на одобравање пројекта, као и остваривање права на одобравање исплате ИПАРД подстицаја. Прихватљиви износ општих трошкова може износити највише 12 одсто од вредности прихватљивих трошкова инвестиције.

dav

Прихватљиве су инвестиције у изградњу и опремање производних и објеката за складиштење, као и инвестиције у производњу енергије из обновљивих извора и у области управљања отпадом и отпадним водама. Новина у односу на претходне позиве јесте могућност завршетка изградње већ започетих објеката.

Захтев за одобрење пројекта, заједно са пратећом документацијом прпописаном Правилником и Јавним позивом, подноси се Управи за аграрна плаћања. Рок за подношење захтева траје до 29. октобра.
Након добијања решења о одобрењу пројекта, стартује се са реализацијом инвестиције. Након завршетка инвестиције у року утврђеном у решењу, подноси се Захтев за исплату ИПАРД подстицаја.

Право на ИПАРД подстицаје остварује се искључиво за инвестиције које су реализоване након доношења решења о одобравању пројекта, осим за општи трошак који може да настане у периоду важења ИПАРД програма.

Комплетан текст Јавног позива, правилник и пратећи прилози, доступни су на интернет страници Министарства пољопривреде, шумарства и водопривреде http//www.minpolj.gov.rs и интернет страници Управе за аграрна плаћања хттп://уап.гов.рс/јавни-позиви-ипард/.

В. С.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.