Geografski zavičajnik

GRADINA NA JELICI

GEOGRAFSKI ZAVIČAJNIK (11)

Gradina_na_Jelici_1
Gradina na Jelici, Foto: Narodni muzej Čačak

GRADINA NA JELICI

O Gradini na Jelici je već pisano mnogo puta. Najznačajnija istraživanja sproveo je prof. dr Mihailo Milinković. Lokalitet je višeslojan i obuhvata praistorijski, zatim ranovizantijski i ranosrednjevekovni deo. U dokumentu “Gradina na Jelici – spomenik od javnog interesa?“, Milinković piše da je u 6. veku, najverovatnije za vreme vladavine cara Justinijana, na ovom mestu bio podignut nov grad, za sada nepoznatog naziva, kao centar ovog regiona.

Profesor dr Mihailo Milinković na Gradini, Foto arhiva
Profesor dr Mihailo Milinković na Gradini, foto arhiva

O njemu govore bedemi, kule, kapije, zatim odvojene i posebno branjene gradske četvrti (Gornji grad, Severno podgraće, Južno podgrađe, Zapadno podgrađe), pet do sada otkrivenih crkava sa grobnicama i grobovima i drugi objekti. Tu su i mnogi pokretni nalazi, koji se čuvaju u Narodnom muzeju u Čačku, u kome su manjim delom i izloženi. Među pomenute nalaze, pored novčića, nakita, alata, raznoraznog pribora, delova naoružanja, vaga i tegova, staklenih posuda, spadaju i mediteranske amfore, koje su nedavno rekonstruisane.

Polijelej iz šestog veka Gradina, Foto arhiva
Gradina, polijelej iz šestog veka, foto arhiva

Milenković dalje piše da se za sada anoniman romejski grad  sa nekropolama rasprostirao na teritoriji od oko 20 hektara. Svojom strukturom i svojom veličinom on pored Caričinog grada kod Lebana ulazi u red naših značajnijih ranovizantijskih nalazišta, pa i u red onih važnijih na Balkanu.

Literatura: “Gradina na Jelici – spomenik od javnog interesa?“, Prof. dr. M. Milinković

Goran Šipetić, nastavnik geografije u Ekonomskoj i Medicinskoj škmarkica-geografski-zav-za-projekatoli

 

Ostavite odgovor