Društvo

ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ ПРЕКО ФОНДА ПИО

ОСНАЖЕНЕ ПОРОДИЦЕ – БОЉИ ПОЛОЖАЈ МЕНТАЛНО НЕДОВОЉНО РАЗВИЈЕНИХ ОСОБА

ПОРОДИЧНЕ ПЕНЗИЈЕ ПРЕКО ФОНДА ПИО

Породице особа са вишеструким сметњама у развоју, оних чији живот у највећем броју случајева зависи од помоћи других, у сталној борби да својим најближима пруже најбоље услове и негу, често су ослоњени искључиво на своје снаге. Током овог серијала “Чачанског гласа” многи наши саговорници су као један од разлога овог проблема наводили “лавиринт папирологије”, кроз који у остваривању законских права морају веома често да пролазе.

Радојица Струњаш, секретар Удружења за помоћ МНРО, каже да се овај проблем односи и на остваривање права на новчану накнаду за туђу негу и помоћ, која је многим породицама једини приход, будући да због болести своје деце, тешко да уопште могу да се запосле. Како он наводи, у овој области у последњих неколико година је присутан негативан тренд, јер велики број деце и породица остају без ове помоћи или им се постојећа умањује.

Од Кринке Лукић, директорке чачанске филијале Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (ПИО), покушали смо да нађемо одговоре на нека питања која муче ове породице.

Који су модели, односно шта је потребно од документације да би породице МНРО оствариле право на накнаду за туђу негу и помоћ?

– Законом о пензијском и инвалидском осигурању нису регулисана права   ментално недовољно развијених особа, јер овај Закон регулише права осигураника (запослених, осигураника пољопривредника, осигураника самосталних делатности,  осигураника  који обављају  уговорене послове) и корисника пензија. С обзиром да МНРО не спадају ни у једну ових  категорија, њихова права су регулисана неким другим  прописима и код других  институција. МНРО  могу да  остваре права на  новчану накнаду за негу и помоћ преко Центра за социјални рад. За остваривање права на негу и помоћ потребна је медицинска  документација  (отпусне листе, извештаји лекара специјалисте)…

Да ли постоје и које су друге мере помоћи и подршке породицама МНРО, а које могу да остваре преко РФПИО?

– Право које МНРО могу остварити у овом Фонду је право на породичну пензију у случају смрти родитеља. И у том случају се такође врши  вештачење и утврђује  неспособност за самосталан живот и рад у моменту смрти родитења. Поред ове чињенице, потребно је да их је родитељ издржавао до смрти. Као корисници породичне пензије МНРО могу да остваре право на  новчану накнаду за негу и помоћ, уколико се утврди да  испуњавају услове. У том случају висина новчане накнаде за негу и помоћ у овом моменту износи 16.346,66 динара. Да ли ће право на негу и помоћ бити трајно или је потребан контролни преглед, утврђује лекар вештак.

В. Т.

(Цео текст можете прочитати у новом броју “Чачанског гласа”)

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.