Aktuelno

ПРИВРЕДНА КОМОРА СРБИЈЕ РАСПИСАЛА ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ОБУКУ УПРАВНИКА ЗГРАДА

Од 1. јануара ове године на снагу је ступио нови Закон о становању и одржавању зграда, а једна од његових најважнијих одредби је предстојећа обавеза стамбених заједница да именују управнике или професионалне управнике стамбених зграда. Да би неко могао да буде професионални управитељ мора да има најмање средње образовање у четворогодишњем трајању, да положи испит за професионалног управника и стекне лиценцу и упише се у регистар који води Привредна комора Србије.

– Обука ће трајати седам дана и биће реализована кроз 50 часова. Обрадиће се теме које су неопходне за добијање лиценце, а потом ће бити организовано полагање испита, писмено и усмено. Правилник о програму испита и начину полагања, као и условима за стицање и одузимање лиценце и садржини регистра професионалних управника примењује се од 6. маја. Правилником се уређују програм испита, теме, области и начин полагања, критеријуми за стицање и одузимање лиценци за обављање послова професионалног управника и садржина Регистра професионалних управника у складу са одредбама Закона – рекла је Горана Танасковић, руководилац Организационе јединице Чачак, РПК Моравичког и Рашког управног округа, на конференцији за новинаре, одржаној у понедељак.

Milan i Gorana
Милан Драшкић и Горана Танасковић

 

Према њеним речима, пословима професионалног управљања могу да се баве привредна друштва или предузетници, ангажовањем лица које испуњава услове за професионалног управника. Организатор професионалног управљања има право да се бави пословима професионалног управљања ако има најмање једно лице у радном односу на неодређено време са пуним радним временом, уписано у Регистар професионалних управника који води Привредна комора Србије.

– Кандидати стичу знања из области права у вези са коришћењем, управљањем и одржавањем зграда, из административних и финансијских аспеката управљања зградом, карактеристика згада и безбедносне процедуре и комуникација. Привредна комора Србије издаје лиценце које се уписују у регистар, а за то је неопходно да лице донесе доказ да није осуђивано правноснажном одлуком, доказ о положеном испиту за професионалног управника, оригинал уговора о осигурању професионалне одговорности за период од три године и доказ о уплати накнаде за издавање лиценци – објашњава Горана Танасковић.

Привредна комора Србије је добила овлашћење да установљава и води Регистар професионалних управника, доступан на порталу Коморе, организује полагање испита за професионалног управника, издаје и одузима лиценце, утврђује права, дужности и етичке норме понашања у обављању ове делатности. Такође, ПКС је надлежна да организује судове части за утврђивање повреда професионалне одговорности, као и за изрицање мера за повреде.

– Позивамо сва физичка и правна лица која су заинтересована да се баве овим послом да се пријаве за обуку за стицање лиценце професионалног управника зграда, да контактирају Регионалну привредну комору Моравичког и Рашког управног округа – Организациону јединицу Чачак, на телефон 032/343-085. Пријављивање за обуку трајаће до 31. маја. У складу са интересовањем, Комора Моравичког и Рашког управног округа обуке ће организовати у јуну и јулу, а у зависности од броја пријављених учесника полагање ће бити организовано у Краљеву или Чачку – нагласила је Горана Танасковић.

Директор Градске стамбене агенције Милан Драшкић, најавио је да ће ускоро  бити донет сличан правилник који ће регулисати материју Регистра стамбених заједница и да ће након тога бити организоване едукације за регистраторе широм Србије:

– Потом ћемо упутити јавне позиве стамбеним заједницама да изврше регистрацију,  а они који су у претходном периоду то учинили да “прођу” кроз поступак пререгистрације. До краја године свака стамбена заједница  мораће да се региструје и да изабере управника. Уколико се то не догоди, локална самоуправа има обавезу да наметне принудног управника стамбеним заједницама.

Н. Р.

Оставите одговор

Ваша адреса е-поште неће бити објављена. Неопходна поља су означена *

This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.